e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Na zrakoplovu

Dozvole
Naputak za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na zrakoplovu
Zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra podnosi se HAKOM-u u pisanom obliku.
 
Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje navedene dozvole potrebno je:
 
  • Ispravno popuniti obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na zrakoplovu;
     
  • Uz popunjen obrazac potrebno je priložiti sljedeće:
    • Dokumentaciju sukladno članku 14. stavku 3. Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra ("NN" 45/12, "NN" 50/12, "NN" 97/14 i "NN" 116/17), tj. presliku svjedodžbe o plovidbenosti zrakoplova i potvrdu o registraciji zrakoplova, a u slučaju da ne raspolaže s navedenim, potrebno je priložiti neki drugi dokument koji sadrži podatke o registracijskoj oznaci zrakoplova, pozivnoj oznaci, tipu zrakoplova, vlasniku zrakoplova i ELT kodu;

    • Priložiti izvornik prethodno izdane dozvole ako se traži promjena podataka iz navedene dozvole.
    • Presliku potvrde ili neke druge javne isprave koja sadrži podatak o osobnom identifikacijskom broju (OIB)(1)

(1) U slučaju kad je podnositelj zahtjeva već ranije predočio HAKOM-u potvrdu ili neku drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o OIB-u nije ih obvezan za naredne dozvole ponovno dostavljati.

  

Napomena:
Naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra uplaćuje se na pisani zahtjev HAKOM-a u trenutku rješavanja zahtjeva. 
 
 ispiši stranicu