e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Nepokretna radijska postaja

Dozvole
Naputak za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za nepokretnu radijsku postaju
Zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra podnosi se HAKOM-u u pisanom obliku.
 
Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje navedene dozvole potrebno je:
 • Ispravno popuniti obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za nepokretnu radijsku postaju;
  Kodovi dijagrama zračenja određuje se prema tablici.
   
 • Uz popunjen obrazac potrebno je priložiti sljedeće:
  • Tehničku dokumentaciju nepokretnu radijsku postaju u skladu s člankom 13. stavcima 1., 2., 4., 5. i 7. Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra ("NN" 45/12, "NN" 50/12, "NN" 97/14 i "NN" 116/17). Tehnička dokumentacija prilaže se ukoliko se dozvola izdaje prvi put ili se izdaje s izmijenjenim tehničkim parametrima.
  • Presliku prethodno izdane dozvole za navedenu radijsku postaju (ukoliko je prethodna izdana).
  • Presliku potvrde ili neke druge javne isprave koja sadrži podatak o osobnom identifikacijskom broju (OIB)(1)
 •  
(1) U slučaju kad je podnositelj zahtjeva već ranije predočio HAKOM-u potvrdu ili neku drugu javnu ispravu  koja sadrži podatak o OIB-u nije ih obvezan za naredne dozvole ponovno dostavljati.

 
Napomena:
Naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra uplaćuje se na pisani zahtjev HAKOM-a u trenutku rješavanja zahtjeva.
 ispiši stranicu