e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Mikrovalna veza

Dozvole
Naputak za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u mikrovalnoj vezi
Zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra podnosi se HAKOM-u u pisanom obliku ili putem web aplikacije e-Mikrovalna veza.
 
Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje navedene dozvole potrebno je:

 

  • Ispravno popuniti obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u mikrovalnoj vezi;
  • Uz popunjen obrazac potrebno je priložiti sljedeće:
    • Tehničku dokumentaciju za mikrovalnu vezu u skladu s člankom 13. stavcima 1., 2., 4., 5. i 8. Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra ("NN" 45/12, "NN" 50/12, "NN" 97/14 i "NN" 116/17). Tehnička dokumentacija prilaže se ukoliko se dozvola izdaje prvi put ili se izdaje s izmijenjenim tehničkim parametrima (samo za dio koji se mijenja). Tehničku dokumentaciju moguće je dostaviti i elektroničkim putem na e-mail adresu: projekti@hakom.hr
    • Presliku prethodno izdane dozvole za navedenu radijsku postaju (ukoliko je prethodna izdana).
    • Presliku potvrde ili neke druge javne isprave koja sadrži podatak o osobnom identifikacijskom broju (OIB)(1)

(1) U slučaju kad je podnositelj zahtjeva već ranije predočio HAKOM-u potvrdu ili neku drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o OIB-u nije ih obvezan za naredne dozvole ponovno dostavljati.


Napomena:
Naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra uplaćuje se na pisani zahtjev HAKOM-a u trenutku rješavanja zahtjeva.

 ispiši stranicu