e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

CARDS

CARDS 2004 projekt pod nazivom „Jačanje kapaciteta Hrvatske agencije za telekomunikacije“, u ukupnoj vrijednosti od milijun eura, završen je u ožujku 2008 te se odvijao sukladno naporima Hrvatske da se pridruži Europskoj uniji te prilagodi i provede propise koji potiču tržišno natjecanje u telekomunikacijskom sektoru. S tim na umu ostvario je sve prethodno definirane rezultate unutar sljedeće tri sastavne komponente:
 
1.    pružanje direktne potpore u ostvarivanju tekućih zadataka Agencije,
2.    edukacija i jačanje kapaciteta zaposlenika Agencije te
3.    pružanje potpore u izradi nacrta novog zakona o elektroničkim komunikacijama u skladu s regulatornim okvirom Europske unije. 
 ispiši stranicu