e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

IPA

IPA
Zagreb, 7. svibnja 2012. godine 
Svečano zatvaranje projekta »Potpora HAKOM-u u računovodstvenom odvajanju za područje poštanskih usluga«

U ponedjeljak, 7. svibnja 2012. godine, u Informacijskom centru Europske unije u Zagrebu održano je svečano zatvaranje IPA projekta pod nazivom „Potpora HAKOM-u u računovodstvenom odvajanju za područje poštanskih usluga“. Projekt je vrijedan 191.609,40 eura, od čega je 10% nacionalno sufinanciranje.
 
Nazočne su pozdravili gđa Terezija Benčić, član Vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) i voditelj projekta, gosp. Dimitrios Kalogeras, drugi tajnik u Delegaciji Europske unije u Republici Hrvatskoj, gosp. Mario Garcés Sanagustín podtajnik u španjolskom Ministarstvu prometa i javnih radova, te Nj.E. Rodrigo Aguirre de Cárcer y García del Arenal,  veleposlanik Kraljevine Španjolske u Republici Hrvatskoj. Nakon uvodnih govora, gosp. Rafael Crespo, čelnik Uprave za poštanski sustav Ministarstva prometa i javnih radova Španjolske i voditelj projekta  predstavio je rezultate projekta.
 
Projekt se sastojao od dvije komponente.
U okviru prve komponente pod nazivom „Odabir metode računovodstvenog odvajanja i priprema priručnika za računovodstveno odvajanje“, analizirana je primjena modela troškovnog računovodstva za poštanskog operatora, postupak raspodjele troškova i troškovnih modela, kao osnova za izračun obveze univerzalne usluge; analizirane su obveze troškovnog računovodstva i računovodstvenog odvajanja prema Trećoj poštanskoj direktivi, predstavljena su iskustva Španjolske i Bugarske u provedbi propisa koji uređuju analitičko računovodstvo i računovodstveno odvajanje kod poštanskih operatora u tim zemljama. Razvijen je i model troškovnog računovodstva Hrvatske pošte (imenovanog operatora univerzalne usluge), računovodstveno odvajanje i raspodjela njihovih prihoda i troškova, model detaljne analitičke strukture, raspodjele prihoda na pojedine usluge i osnovne podjele troškova. Rezultati projekta sažeti su u priručniku koji sadrži upute, preporuke i najbolje prakse predstavljene tijekom sedam aktivnosti, a služi kao sredstvo za određivanje aktivnosti HAKOM-a kao regulatora i obveza Hrvatske pošte kao imenovanog operatora univerzalne usluge.
U okviru druge komponente pod nazivom „Osposobljavanje HAKOM-ovih zaposlenika u području računovodstvenog odvajanja“, zaposlenici su osposobljeni za razvoj metodologije i alata s aspekta računovodstvenih propisa i prakse, što omogućuje HAKOM-u kao regulatoru razvoj dosljedne regulacije univerzalnih poštanskih usluga, kao i nadzor obračuna imenovanog operatora.
 
Projekt je značajno pridonio pripremi HAKOM-a za predstojeću liberalizaciju poštanskog tržišta u Republici Hrvatskoj.

  
 

Zagreb, 14. studenog 2011. 
Svečano otvoren projekt IPA 2009 Twinning light„Potpora HAKOM-u u računovodstvenom odvajanju za područje poštanskih usluga“

U ponedjeljak, 14. studenog 2011. godine, svečano je obilježen početak projekta IPA 2009 „Potpora HAKOM-u u računovodstvenom odvajanju za područje poštanskih usluga“. Svečano otvaranje projekta održano je u Informacijskom centru Europske unije u Zagrebu.  
Ciljevi ovog projekta s proračunom od 191.609,40 eura su promicati i održati funkcioniranje liberaliziranog tržišta poštanskih usluga u skladu s poštanskim direktivama EU-a i osigurati provedbu zakona i odgovarajuću regulaciju tržišta u cilju zaštite korisnika poštanskih usluga.
Svrha ovog projekta je unaprijediti administrativnu i regulatornu sposobnost Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) u području računovodstvenog odvajanja.
Nazočne su pozdravili gđa Terezija Benčić, članica Vijeća HAKOM-a i voditeljica projekta, gosp. Paolo Berizzi, šef Odjela  za politička, gospodarska i trgovinska pitanja, tisak i informiranje u Delegaciji Europske unije u Republici Hrvatskoj te gosp. José Pedro Torrubia Asenjo, predstavnik Veleposlanstva Kraljevine Španjolske. 
 
Zagreb, 14. rujna 2011. 
ZAVRŠNO PREDSTAVLJANJE PROJEKTA „JAČANJE INSTITUCIONALNIH I ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA HRVATSKE AGENCIJE ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE”
(PROGRAM EU IPA 2007)

U srijedu, 14. rujna 2011. godine, u hotelu Dubrovnik u Zagrebu, održano je završno predstavljanje IPA projekta pod nazivom „Jačanje institucionalnih i administrativnih kapaciteta Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije”.
 
Nazočne je pozdravio gosp. Miljenko Krvišek, predsjednik Vijeća HAKOM-a i  gosp. Dimitrios Kalogeras, predstavnik Delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj.
 
Projekt „Jačanje institucionalnih i administrativnih kapaciteta Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije“ proveden je u Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) u okviru dva projekta financirana od strane EU-a, odnosno nabava opreme i tehničke pomoći, čija ukupna vrijednost iznosi 4,1 milijun eura.
 
Provedba projekta tehničke pomoći u vrijednosti od gotovo 700 tisuća eura službeno je započela u ožujku 2010. godine, a trajala je 18 mjeseci. Projekt je bio usmjeren na podršku operativnoj sposobnosti HAKOM-a i osiguranje sposobnosti nadziranja provedbe pravne stečevine EU-a. Svrha projekta bila je nastaviti pružati određena stručna znanja i poboljšati sposobnost zaposlenih kroz izradu strategije razvoja ljudskih potencijala i provedbu potrebne izobrazbe.
 
Cilj projekta u dijelu tehničke pomoći bio je promicati i održati učinkovitu i održivu konkurentnost na tržištu elektroničkih komunikacija,  ubrzati društveno prihvatljivo uvođenje novih javnih telekomunikacijskih tehnologija te osigurati provedbu zakonodavstva za zaštitu operatora i korisnika njihovih usluga, a postignuti su sljedeći rezultati:
  • analiza mjerodavnih tržišta, regulatornog računovodstva i ostalih područja od interesa i
  • razvoj stručnih znanja na području djelovanja HAKOM-a te poboljšanje operativnih kapaciteta zaposlenika regulatora te drugih dionika.
 
Završno predstavljanje projekta organizirano je kao panel rasprava na temu „Perspektive regulacije nove generacije telekomunikacijskih mreža u  Republici Hrvatskoj”.  
 
Zagreb, 28. lipnja 2011.
Projekt u okviru programa IPA 2007 organizirao studijska putovanja za HAKOM-ove zaposlenike

U razdoblju od studenog 2010. do lipnja 2011. godine, organizirana su tri studijska putovanja u države članice Europske unije koja su pripremljena u okviru II. komponente projekta IPA 2007 „Jačanje institucionalnih i administrativnih kapaciteta Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (komponenta tehničke pomoći)“. Tri skupine po četiri zaposlenika HAKOM-a posjetilo je Švedsku, Nizozemsku s jednodnevnim posjetom Bruxellesu u Belgiji, te konačno Irsku. Cilj studijskih putovanja bilo je upoznavanje regulatora tržišta elektroničkih komunikacija u zemljama po veličini sličnima Hrvatskoj te razmjena znanja i iskustava u svrhu poboljšanja sposobnosti sudionika studijskih putovanja.

Tijekom trodnevnih posjeta održani su sastanci s regulatorima kao i s drugim institucijama i tijelima zemlje domaćina. Kako bi putovanja bila što korisnija za HAKOM, sudionici su prethodno pripremili jasne ciljeve svojih posjeta prije putovanja, a po povratku i strukturirana izvješća u kojima su naveli stečena iskustva te održali prezentacije svojim kolegama i nadređenima kako bi im prenijeli svoja iskustva. Primjeri izvješća objavljeni su na intranetskim stranicama HAKOM-a kako bi i ostali zaposlenici imali koristi od stečenih iskustava. Sudionici putovanja većinom su studenti poslijediplomskog specijalističkog interdisciplinarnog studija „Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ te su ciljeve studijskog putovanja uglavnom prilagodili temama svojih završnih radova. Sudionici i teme studijskih putovanja birani su tako da što bolje pridonesu razvoju HAKOM-a i svakog pojedinca.
  
Zagreb, 25. – 31. siječnja 2011.
U okviru projekta „Jačanje institucionalnih i administrativnih kapaciteta Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije", koji se financira sredstvima pretpristupnog programa IPA 2007, proveden je program izobrazbe za zaposlenike HAKOM-a i drugih sudionika projekta, predstavnike MMPI-a i AZTN-a, u svrhu jačanja organizacijskih sposobnosti.

Tako je od 25. do 31. siječnja 2011. godine u prostorijama Europskog doma u Jurišićevoj ulici u Zagrebu održano pet seminara o sljedećim temama: pregled regulacije Europske komisije u elektroničkim komunikacijama, analiza tržišta prema EU kriterijima i povezane teme, zaštita korisnika u elektroničkim komunikacijama u EU, regulatorno izvješćivanje u EU i rješavanje sporova i zaštita podataka. Seminare je vodio dr. Szabolcs Koppányi, stručnjak za zakonodavstvo iz područja elektroničke komunikacije i regulacije, energetike, medija, tržišnog natjecanja i prometa.
                                                                                           
 

IPA TAIB 2007: 'Jačanje institucionalnog i administrativnog kapaciteta Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije' „Nadogradnja sustava za nadzor frekvencija i radiolokacija“              

Provedba projekta u okviru programa IPA 2007 pod nazivom „Pojačanje institucionalnog i administrativnog kapaciteta Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije - Nadogradnja sustava za nadzor frekvencija i radiolokacija“ u fazi je jednogodišnjeg jamstvenog razdoblja za opremu koja je bila predmet nabave. Oprema i povezani software su isporučeni i instalirani na mjernim mjestima u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku. Provedeno je i ispitivanje opreme i softwarea kao i trening zaposlenika koji će rukovati opremom. Završetak provedbe projekta označilo je izdavanje privremene potvrde o tehničkoj ispravnosti opreme (Provisional Acceptance Certificate). Po isteku jamstvenog razdoblja uslijedit će izdavanje konačne potvrde o tehničkoj ispravnosti opreme (Final Acceptance Certificate).
 
U okviru projekta dio isporučene mjerne opreme je ugrađen u mjerna vozila. Dva od ukupno pet mjernih vozila su zbog dotrajalosti krajem prošle godine zamijenjena novim mjernim vozilima. Svi mjerni uređaji i softver preseljeni su iz starih vozila u nova. Radi se o širokopojasnim mjernim prijamnicima i softveru za vozila, koji se danas nalaze u novim Mercedes Sprinterima u Osijeku i Zagrebu. 

 

Održane radionice u okviru projekta IPA 2007

 
Europska unija pruža pomoć Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) u okviru programa IPA (kojim se zemljama kandidatkinjama pruža pomoć za pristupanje Uniji). U okviru projekta pod nazivom „Jačanje institucionalnih i administrativnih kapaciteta Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (komponenta tehničke pomoći)“ koji se provodi u HAKOM-u organizira se osposobljavanje iz područja upravljačkih vještina (2 bloka) i operativnih vještina (2 bloka), kao i studijska putovanja i pružanje tehničke pomoći u području regulacije tržišta telekomunikacija.
Prvi u nizu serija treninga iz područja upravljačkih vještina održan je od 13. do 16. rujna 2010. godine u Hotelu Dubrovnik u Zagrebu. Na treninzima su sudjelovali rukovoditelji i zaposlenici stručne službe HAKOM-a, kao i predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. 
Trening iz upravljačkih vještina osmišljen je tako da poboljša sposobnost zaposlenika HAKOM-a za obavljanje poslova iz područja regulacije tržišta na vrlo promjenjivom tržištu telekomunikacija.  


Projekt pod nazivom „Pojačanje institucionalnih i administrativnih kapaciteta Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije“ unutar IPA programa usmjeren je na razvoj operativnih kapaciteta Agencije i osiguranje njezine sposobnosti nadziranja provođenja pravne stečevine EU. Kao nasljednik programa CARDS, ovaj projekt će dalje nastaviti pružanje potpore Agenciji u procesu razvoja ljudskih potencijala i sa specifičnim tehničkim znanjem i iskustvom ("know-how"), uz usmjerenost na potporu pri provedbi analiza tržišta i regulatornog računovodstva. 

                                
                

 

 
 ispiši stranicu