e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Svibanj '14

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Rješenje inspektora elektroničkih komunikacija o usmjeravanju poziva prema pozivnim brojevima hitnih službi (pdf)
Rješenje poštanskog inspektora WEBER ESCAL-u o obvezi knjigovodstvenog razdvajanja (pdf)
Rješenje o izvršenju rješenja poštanskog inspektora CITY EX-u o uporabi žiga (pdf)
Rješenje kojim se odbacuje zahtjev IT Jedan d.o.o. za provedbom postupka analize tržišta pristupa i započinjanja poziva iz pokretnih javnih komunikacijskih mreža, jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke za pokretanje postupka (pdf)
Odluka kojom se odabiru idejna rješenja za softverske aplikacije i usluge za poticanje i ujednačavanje razvoja širokopojasnosti na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima (pdf)
Rješenje - Inspekcijski nadzor vezano uz rad radijskih postaja u vlasništvu Lučke uprave Rijeka (pdf)
Rješenje - Inspekcijski nadzor radi utvrđivanja pružanja elektroničke komunikacijske usluge od strane Udruge multimedijalnih umjetnosti Varaždin (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvole za uporabu RF spektra na plovilu M. R. (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvole za uporabu RF spektra na plovilu A. D. (pdf)
Rješenje o izvršenju rješenja CITY EX-u o obvezi računovodstvenog razdvajanja (pdf)

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu državnih potpora za brzi razvoj širokopojasnih mreža na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i na otocima, koja se u petom krugu natječaja odnosi na otoke (pdf)

Odluka kojom se mijenja Naputak za računovodstveno razdvajanje i troškovno računovodstvo davatelja univerzalne usluge HP Hrvatska pošta d.d., na način da se u poglavlju 3.7 Usluge koje se moraju obavezno raščlaniti, mijenja točka I. Univerzalna usluga te dodaje novo Poglavlje 4. Dodatne upute za davatelja univerzalnih usluga (pdf)
Odluka o brisanju davatelja poštanskih usluga ZUM 2010 d.o.o. iz upisnika davatelja poštanskih usluga i obustavi postupka donošenja odluke o obavljanju zamjenskih poštanskih usluga za ZUM 2010 d.o.o. (pdf)
Presude
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj UsI-4274/13-11 povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presuda Upravnog suda u Osijeku, poslovni broj 1 UsI-1477/13-11 povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Rješenje Visokog upravnog suda, poslovni broj UsII-21/2013-8 povodom tužbe Iskon Internet d.d. protiv obavijesti HAKOM-a (pdf)
Odluke notificirane Europskoj komisiji
Nacrt odluke – određivanje naknada unutar Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA) (pdf)
Nacrt odluke – određivanje naknada unutar Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za iznajmljene elektroničke komunikacijske vodove (LLRO) (pdf)
 ispiši stranicu