e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Pošta

Propisi
Odluka o objavljivanju pravila o državnoj potpori u poštanskim uslugama NN 46/08
Odluka Vlade RH o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika (pdf)
Odluka Vlade RH o utvrđivanju plaće predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (pdf)
Rješenja o visini plaća Vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (pdf)
Odluka o imenovanju predsjednika, zamjenika i članova Vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije NN 27/13
Pravilnik o načinu i mjerilima za podmirenje troškova javnog operatora iz sredstava državnog proračuna NN 35/11
Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za zaštitu prava korisnika usluga NN24/11
Pravilnik o obavljanju univerzalne usluge Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije NN 41/13
Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti  NN 133/14
Pravilnik o poštanskim markama NN 91/13
Pravilnik o službenoj iskaznici i znački poštanskog inspektora i očevidniku poštanskog inspektora
  • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenoj iskaznici i znački poštanskog inspekora i o očevidniku poštanskog inspektora NN 124/14
  • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački poštanskog inspektora i očevidniku poštanskog inspektora NN 42/13 
 ispiši stranicu