e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Željeznički propisi

Propisi Europske Unije
Direktiva 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o osnivanju jedinstvenog europskog željezničkog područja (pdf)
Uredba (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (pdf)
Uredba (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage Uredba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70 (pdf)
Propisi RH vezani za željeznicu i tržište željezničkih usluga
Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu (NN 104/17)
Zakon o željeznici (NN 32/19)
Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 82/13)
Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom  i željezničkom prometu (NN 54/13)
Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ-Hrvatske željeznice d.o.o (NN 153/05)
Zakon o dopuni Zakona o podjeli trgovačkog društva HŽ-Hrvatske željeznice d.o.o. (NN 57/12)
Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu (NN 87/96)
Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (NN 97/00)
Ispravak Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (NN 101/00)
Pravilnik o službenim iskaznicama i značkama inspektora za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu (NN 136/14)
Pravilnik o službenoj iskaznici željezničkih inspektora (NN 136/14)
Pravilnik o službenoj iskaznici glavnih istražitelja u Agenciji za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (93/14)
Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na korištenje povlastica u unutarnjem putničkom prometu (NN 14/01)
Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja dozvole za obavljanje usluga željezničkog prijevoza i dozvole za upravljanje željezničkom infrastrukturom (NN 127/05)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja dozvole za obavljanje usluga željezničkog prijevoza i dozvole za upravljanje željezničkom infrastrukturom (NN 121/07NN 101/12)
Pravilnik o voznom redu u željezničkom prometu (NN 23/20)
Pravilnik o željezničkoj infrastrukturi  (NN 127/05)
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o željezničkoj infrastrukturi (NN 16/08)
Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom (NN 127/05)
Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom (NN 121/07)
Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza (NN 127/05)
Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza (NN 121/07)
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza (NN 110/10)
Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza (NN 8/11)
Pravilnik o registru željezničkih vozila (NN 87/11)
Odluka o odgodi roka primjene odredbi Uredbe EZ br. 1371/2007 o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu (NN 120/14)
Zajednička načela o odobravanju izuzeća prema članku 2. stavku 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2177 (pdf) ispiši stranicu