e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Lipanj '14

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Odluka o oduzimanju dozvola za uporabu RF spektra Arting radiju d.o.o (pdf)
Odluka o brisanju davatelja poštanskih usluga NOVA DISTRIBUCIJA d.o.o. iz upisnika davatelja poštanskih usluga i obustavi postupka donošenja odluke o obavljanju zamjenskih poštanskih usluga povodom prijave za obavljanje zamjenskih poštanskih usluga društva NOVA DISTRIBUCIJA d.o.o. (pdf)
Odluka kojom se trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. izdaje suglasnost na računovodstveni dokument, dokument o metodologiji alokacije i listu grupe usluga HT-a za 2013., zaprimljene 3. lipnja 2014. (pdf)
Rješenje kojim se odbija kao neosnovan zahtjev trgovačkog društva Hrvatski Telekom d.d. protiv trgovačkog društva VIPnet d.o.o. radi donošenja odluke o zadržavanju prihoda od međupovezivanja (pdf)

Rješenje u regulatornom sporu između H1 Telekoma d.d. i Hrvatskog Telekoma d.d., kojim se djelomično usvaja zahtjev H1 Telekoma d.d. za naknadu zbog kašnjenja u otklonu kvarova/smetnji za mjesec kolovoz 2013. u odnosu na uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (pdf)

Rješenje u regulatornom sporu između H1 Telekoma d.d. i Hrvatskog Telekoma d.d., kojim se djelomično usvaja zahtjev H1 Telekoma d.d. za naknadu zbog kašnjenja u isporuci veleprodajnih usluga i otklona kvarova za mjesec rujan 2013. u odnosu na realizaciju usluge najma korisničke linije, usluge pristupa izdvojenoj lokalnoj petlji, otklanjanju smetnji za uslugu pristupa izdvojenoj lokalnoj petlji i uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (pdf)
Odluka kojom se kao najbolja ponuda podnesena u Javnom natječaju za dodjelu državnih potpora za brzi razvoj širokopojasnih mreža na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i na otocima – peti krug, odabire ponuda trgovačkog društva Hrvatski Telekom d.d. i obvezuje istog da u roku od 15 dana od donošenja odluke sklopi ugovor s HAKOM-om (pdf)
Presude
Pravomoćna presuda Visokog prekršajnog suda kojim su HT i odgovorna osoba kažnjeni zbog kršenja regulatornih obveza (pdf)
Odluke notificirane Europskoj komisiji
Nacrt odluke od određivanju naknada za uspostavu pristupa na DSLAM razini (pdf)
Metodologija testa istiskivanja marže (pdf)
  • Odgovori na komentare operatora (pdf)
 ispiši stranicu