e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM postao Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Stupanjem na snagu izmjena i dopuna Zakona o elektroničkim komunikacijama i novog Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga, HAKOM-u se pripojila Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga te je ustrojen nacionalni regulator za mrežne djelatnosti.
 
ZAGREB, 19. lipnja 2014. – Današnjim stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama te novog Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga ustrojeno je jedinstveno nacionalno regulatorno tijelo za regulaciju tržišta elektroničkih komunikacija, tržišta poštanskih usluga i tržišta željezničkih usluga – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti. Nacionalni mrežni regulator nastao je pripajanjem Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga (ARTZU) Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM), a zadržao je skraćeni naziv HAKOM zbog prepoznatljivosti.
 
Pripajanjem se osim racionalizacije očekuje i odgovarajući sinergijski učinak poput onoga koji se odvijao tijekom liberalizacije tržišta poštanskih usluga. Iako su kao mreže u tehničko-tehnološkoj domeni različite, djelatnosti elektroničkih komunikacija, poštanskih i željezničkih usluga u pravnom i ekonomskom pogledu dostizanja održivog tržišnog natjecanja su podudarne. Sve navedene usluge se temelje na mrežama koje je nekoć gradio i održavao monopolist u vlasništvu države, a dugogodišnje iskustvo i znanje pri liberalizaciji tržišta elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga bit će od pomoći u liberalizaciji tržišta željezničkih usluga kao trećeg gospodarskog sektora koji je u regulatornom pogledu u djelokrugu rada i nadležnosti HAKOM-a.
 
 
                                                                                                   # # #
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07 + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: https://www.hakom.hr
Za postavljanje pitanja potrebna je registracija.
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.
 
 ispiši stranicu