e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Srpanj '14

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Rješenje u regulatornom sporu između H1 Telekoma d.d. i Hrvatskog Telekoma d.d., kojim se djelomično usvaja zahtjev H1 Telekoma d.d. za naknadu zbog kašnjenja u otklanjanju kvarova/smetnji za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa i izdvojenog pristupa lokalnoj petlji za mjesec studeni 2013., osim u slučaju višestruko prijavljenih smetnji i smetnji kod kojih H1 nije dostavio GUID (pdf)
Odluka o operatorima koji su obvezni dostaviti podatke za provođenje postupaka iz članka 53. i 54. ZEK-a na tržištu završavanja (terminacije) poziva u vlastitu javnu pokretnu komunikacijsku mrežu (pdf)
Odluka o operatorima koji su obvezni dostaviti podatke za provođenje postupaka iz članka 53. i 54. ZEK-a na tržištu veleprodajnog (fizičkog) pristupa mrežnoj infrastrukturi (uključujući dijeljeni ili potpuni izdvojeni pristup) na fiksnoj lokaciji i tržištu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (pdf)
Odluka o operatorima koji su obvezni dostaviti podatke za provođenje postupaka iz članka 53. i 54. ZEK-a na tržištu započinjanja (originacije) poziva iz javnih komunikacijskih mreža, koje se pruža na fiksnoj lokaciji i tržištu završavanja (terminacije) poziva u određenu javnu komunikacijsku mrežu, koje se pruža na fiksnoj lokaciji (pdf)
Rješenje kojim se do 1. siječnja 2015. odgađa izvršenje točke 1.6. odluke Vijeća HAKOM-a od 3. srpnja 2014., KLASA: UP/I-344-01/13-05/38, URBROJ: 376-11-14-15, osim u dijelu naknade za korištenje kapaciteta (pdf)
Odluka kojom se trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. određuju izmjene Standardne ponude za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa u dijelu koji se odnosi na naknade za uspostavu pristupa na DSLAM razini i u dijelu privremene obustave pružanja usluge (pdf)
Odluka o raspisivanju javnog poziva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra širine 8 MHz, u frekvencijskom području 630-638 MHz (televizijski UHF kanal K-41), za pružanje usluge upravljanja elektroničkom komunikacijskom mrežom digitalne televizije na području digitalne regije L-ZA (općine Zaprešić, Bistra, Luka, Jakovlje, Dubravica, Pušća, Marija Gorica i Brdovec) (pdf)
Odluka o obavljaju zamjenskih poštanskih usluga za Lider Express-a d.o.o. iz Zagreba (pdf)
Odluka o obavljaju zamjenskih poštanskih usluga za Lider Express-a d.o.o. iz Žrnovnice (pdf)
Odluka - Metodologija testa istiskivanja marže (pdf)
  • Odgovori na komentare operatora (pdf)
Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu državnih potpora za brzi razvoj širokopojasnih mreža na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i na otocima – 6. krug (pdf)
Rješenje poštanskog inspektora o prisilnom izvršenju - CITY EX d.o.o. (pdf)
Rješenje poštanskog inspektora o uporabi i sadržaju žiga TISAK d.d. (pdf)
Rješenje o izvršenju Rješenja Gradu Dubrovniku o zaštiti i premještanju EKI (pdf)
Privremeno rješenje kojim se trgovačko društvo OT-Optima Telekom d.d. određuje SMP operatorom na tržištu M1 te na tržištu maloprodaje širokopojasnog pristupa internetu (pdf)
Odluka kojom se trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. određuju izmjene Standardne ponude za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa u dijelu naknada (pdf)
Odluka kojom se trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. određuju izmjene Standardne ponude za iznajmljene elektroničke komunikacijske vodove u dijelu naknada (pdf)
Presude
Presuda Visokog upravnog suda RH, poslovni broj UsII-15/2012-7 povodom tužbe Hrvatske autoceste d.o.o. protiv odluke HAKOM-a (pdf)
 ispiši stranicu