e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Radijske postaje u satelitskoj službi koje rade prema općoj dozvoli (SNG)

Kontrola spektra
NAPUTAK za Prijavu početka radijskih postaja u satelitskoj službi koje rade prema općoj dozvoli

U općim dozvolama definirani su tehnički uvjeti prema kojima se pojedine vrste radijskih postaja smiju koristiti bez pribavljanja pojedinačnih dozvola za rad od HAKOM-a (tj. za svaku radijsku postaju pojedinačno).
 
Općim dozvolama OD-93 (radijske postaje koje se koriste za satelitsko prikupljanje vijesti – SNG), OD-94 i OD-95 (VSAT satelitski terminali), odnosno OD-100 i OD-101 (zemaljske postaje na plovilu u nepokretnoj satelitskoj službi) definirani su tehnički uvjeti prema kojima su SNG, zemaljske postaje na plovilima i VSAT radijske postaje izuzete od izdavanja pojedinačnih dozvola. Usprkos tome, dužni ste HAKOM-u prije puštanja u rad tih radijskih postaja, poslati ispunjen obrazac Prijave početka rada radijske postaje u satelitskoj službi na adresu elektroničke pošte prijava_nadzor@hakom.hr

Ispunjen i potpisan obrazac i pripadajući zapisnik o postavljanju možete poslati poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom na adresu:
prijava nadzor@hakom.hr
 
Napomena:
Ukoliko pojedine SNG ili VSAT radijske postaje ne zadovoljavaju tehničke uvjete iz općih dozvola OD-93, OD-94 i OD-95, odnosno OD-100 i OD-101, potrebno je za njih od HAKOM-a zatražiti izdavanje pojedinačnih dozvola.

primjer popunjavanja obrasca prijave.pdf 
 ispiši stranicu