e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM objavio deseto javno nadmetanje za izradu društveno korisnih aplikacija

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE
 
U sklopu Programa razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima, HAKOM je objavio deseti javni poziv za izradu tri nove društveno korisne aplikacije.
 
ZAGREB, 4. kolovoza 2014. – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) raspisala je novo javno nadmetanje za izradu tri nove društveno korisne aplikacije u sklopu vlastitog Programa razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima. Ideje za aplikacije su prethodno odabrane javnim pozivom, uzimajući u obzir kriterije izvedivosti, procjene troška za realizaciju pojedine ideje te izravne i neizravne koristi za građane.
 
Natječaj je objavljen za izradu sljedeće tri aplikacije:
 
ePomagala - Aplikacija za praćenje procesa ostvarivanja prava na zdravstvena pomagala, koja će osigurati integraciju informacijskih sustava za propisivanje, odobravanje i preuzimanje/isporuku pomagala u jedan središnji sustav, čime bi se osigurao brži i kvalitetniji protok informacija, pružile povratne informacije liječnicima o vrstama dostupnih pomagala, statusu odobrenja pomagala za njihovog pacijenta i/ili statusu preuzimanja pomagala. Osiguranicima bi se pružila dodana vrijednost bržeg i lakšeg ostvarenja prava na pomagalo, a ugovorne tvrtke za isporuku pomagala bi znale u realnom vremenu koje pomagalo ide kojem osiguraniku.
 
Praćenje zdravstvenog stanja kroničnih pacijenata mobilnim tehnologijama – U svrhu poboljšanja kvalitete života kroničnih, palijativnih bolesnika i bolesnika sa posebnim potrebama te dostupnosti zdravstvene skrbi neovisno o mjestu boravka neophodno je praćenje stanja bolesnika mobilnim tehnologijama, edukacija o bolesti i načinima upravljanja bolesti te pravovremeno reagiranje zdravstvenih institucija na promjenu stanja. Aplikacija će zdravstvenim djelatnicima omogućiti izvoditi udaljena mjerenja na pacijentima, prijenos rezultata širokopojasnom mrežom, trajnu i sigurnu pohranu mjerenja i podataka te trenutnu prezentaciju mjerenja i podataka liječnicima.
 
Interaktivna baza podataka opasnih tvari – Aplikacija koja će na jednom mjestu objedinjavati sve dostupne informacije, zakonske propise, edukativne podloge, vježbe, intervencije, baze tvrtki i osoba, zaštitne i sanacijske opreme o opasnim tvarima na hrvatskom i nizu svjetskih jezika. Također će sadržavati iskustva interventnih postrojbi na nesrećama s opasnim tvarima, koje će uređivati eminentni hrvatski i svjetski stručnjaci. Na jednom mjestu na pregledan i brz način dat će se pristup za unos i pregled baza podataka o opasnim tvarima stručnjacima/interventnim vatrogasnim postrojbama (izrada enciklopedije opasnih tvari s njihovim karakteristikama, slike i filmovi događaja, scenarije vježbi, utvrđivanje potrebne zaštitne opreme, vrste osposobljavanja itd.). Građanstvu će se dati upute za svakodnevno korištenje opasnih tvari u određenim područjima rada.
 
Natječaj je otvoren za sve zainteresirane pravne ili fizičke osobe, a krajnji rok za dostavu ponuda je 16. rujna 2014. u 10.00 h.  Sve dodatne informacije mogu se dobiti na HAKOM-ovim internetskim stranicama na adresi: https://www.hakom.hr/default.aspx?id=63&nid=158
 
                                                                                                    # # #
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: https://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.
 
 ispiši stranicu