e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Rujan '14

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja

Odluka o izdavanju dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektroničkom komunikacijskom mrežom digitalne televizije na području digitalne regije L-ZA (općine Zaprešić, Bistra, Luka, Jakovlje, Dubravica, Pušća, Marija Gorica i Brdovec) trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o. (pdf)

Presude i rješenja Visokog upravnog suda
Rješenje Visokog upravnog suda RH poslovni broj USII-76/2014-6 o odbijanju zahtjeva Optime Telekom d.d. za odgodni učinak tužbe (pdf)
Presuda Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj 3 UsI-1578/13-16 povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Rješenje Visokog upravnog suda RH Br. UsII-64-2014-5 o odbijanju odgodnog učinka tužbe CITY EX d.o.o. (pdf)
Rješenje Visokog upravnog suda RH Br. UsII-74-2014-3 o odbijanju odgodnog učinka tužbe CITY EX d.o.o. (pdf)
Odluke notificirane Europskoj komisiji
 
Nacrt odluke – Analiza tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike (pdf)
 
Nacrt odluke –  Test tri mjerila na tržištu javno dostupne telefonske usluge u mjesnom i/ili međumjesnom prometu koja se pruža na fiksnoj lokaciji za privatne korisnike (pdf)
  • Dokument testa tri mjerila (pdf)
 
Nacrt odluke – Test tri mjerila na tržištu javno dostupne telefonske usluge u mjesnom i/ili međumjesnom prometu koja se pruža na fiksnoj lokaciji za poslovne korisnike (pdf)
  • Dokument testa tri mjerila (pdf)
 
 ispiši stranicu