e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Vlada RH dala prethodnu suglasnost na godišnji program rada i financijski plan HAKOM-a za 2015.

VIJEST
 
Vlada republike Hrvatske je na svojoj 183. sjednici dala prethodnu suglasnost na Godišnji program rada i Godišnji financijski plan HAKOM-a za sljedeću godinu. Nakon provedene javne rasprave i dobivene suglasnosti Vlade, stvorili su se uvjeti i za konačno donošenje ovih dokumenata, što se očekuje na prvoj sljedećoj sjednici Vijeća HAKOM-a. 
 
ZAGREB, 24. rujna 2014. – Prošli tjedan, na svojoj 183. sjednici,  Vlada Republike Hrvatske dala je prethodnu suglasnost na Godišnji program rada i Godišnji financijski plan HAKOM-a za 2015. Time su se stvorili svi preduvjeti za donošenje ova dva strateška dokumenta, što se očekuje na prvoj sljedećoj sjednici Vijeća HAKOM-a 1. listopada. Naime, osim dobivanja prethodne suglasnosti, HAKOM je tijekom srpnja i kolovoza proveo i javnu raspravu sa zainteresiranom javnošću, čime su ispunjene sve zakonske obveze u procesu izrade i donošenja programa rada i financijskog plana.
 
                                                                                                                                    
                                                                                                            # # #
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: https://www.hakom.hr
Za postavljanje pitanja potrebna je registracija.
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.
 ispiši stranicu