e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Javni natječaj za uporabu RF spektra digitalne televizije za MUX D na području regije D5

Javni natječaj za izdavanje pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektroničkom komunikacijskom mrežom digitalne televizije za MUX D na području digitalne regije D5 (Istarska županija, dio Primorsko-goranske županije i dio Ličko-senjske županije)

 
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije na temelju članka 18., a u svezi s člankom 89. stavkom 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama („Narodne novine” 73/08, u daljnjem tekstu: Zakon), te člankom 23. stavkom 1. Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra („Narodne novine” 136/08), po službenoj dužnosti, a temeljem odluke Vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (u daljnjem tekstu: Vijeće HAKOM-a) sa sjednice održane 19. studenog 2009. donosi sljedeću Odluku:
ODLUKA JAVNI NATJEČAJ D5.pdf

Natječajna dokumentacija za izdavanje pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektroničkom komunikacijskom mrežom digitalne televizije za MUX D na području digitalne regije D5 (Istarska županija, dio Primorsko-goranske županije i dio Ličko-senjske županije)

Natjecajna dokumentacija_DVB-T_D5.pdf


U skladu s provođenjem postupka natječaja, HAKOM izdaje sljedeći dodatak o izmjeni natječajne dokumentacije:

Dodatak o izmjeni natjecajne dokumentacije MUXD D5.pdf


U skladu s provođenjem postupka natječaja, HAKOM izdaje Pojašnjenje natječaja za izdavanje dozvole za uporabu RF spektra MUX D - D5:

Pojašnjenje natječaja za izdavanje dozvole za uporabu RF spektra MUX D - D5

OBRASCI:

• Prijava na javni natječaj za izdavanje pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektroničkim komunikacijskim mrežama digitalne televizije za MUX D na području digitalne regije D5
PRIVITAK A.doc

• Prijedlog teksta bankovnog jamstva kojim se jamči za ozbiljnost i valjanost ponude
PRIVITAK B.doc

• Prijedlog teksta bankovnog jamstva kojim se jamči ispunjenje uvjeta iz dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra
PRIVITAK C.doc

• Izjava o izvršenju obveza iz ponude na natječaj
PRIVITAK D.doc

• MS Excel tablica kojom se propisuje format za dostavljanje parametara odašiljača
PRIVITAK F.xls

OTVARANJE PONUDA:

U skladu s postupkom provođenja natječaja, HAKOM je 25 siječnja 2010. na 12. sjednici Vijeća HAKOM-a proveo javno otvaranje pristiglih ponuda. U natječajnom roku pristigla je ponuda jednog ponuđača:

Odašiljači i veze d.o.o.  DVB-T PONUDA MUX D D5

ODLUKA:

Na sjednici Vijeća HAKOM-a, održanoj 12. veljače 2010. godine, Vijeće HAKOM-a ocijenilo je zaprimljenu ponudu i donijelo odluku o izdavanju dozvole trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o.

Odluka MUX D na području digitalne regije D5 ispiši stranicu