e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Završeni DTV natječaji

Radiodifuzija
(radio i televizija)
JAVNI NATJEČAJ ZA UPORABU RF SPEKTRA ZA DIGITALNU TELEVIZIJU ZA MUX D NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE (19.05.2010.)

Javni natječaj za izdavanje pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektroničkim komunikacijskim mrežama digitalne televizije za MUX D na području Republike Hrvatske

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije na temelju članka 18., a u svezi s člankom 89. stavkom 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama („Narodne novine” 73/08, u daljnjem tekstu: Zakon), te člankom 23. stavkom 1. Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra („Narodne novine” 136/08), po službenoj dužnosti, a temeljem odluke Vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (u daljnjem tekstu: Vijeće HAKOM-a) sa sjednice održane 19. svibnja 2010. godine donosi sljedeću Odluku

ODLUKA JAVNI NATJECAJ MUX D.pdf

Natječajna dokumentacija za izdavanje pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektroničkim komunikacijskim mrežama digitalne televizije za MUX D na području Republike Hrvatske

Natjecajna dokumentacija_DVB-T_MUX D.pdf


OBRASCI:

Prijava na javni natječaj za izdavanje pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektroničkim komunikacijskim mrežama digitalne televizije za MUX D na području Republike Hrvatske
PRIVITAK A.doc

Prijedlog teksta bankovnog jamstva kojim se jamči za ozbiljnost i valjanost ponude
PRIVITAK B.doc

Prijedlog teksta bankovnog jamstva kojim se jamči ispunjenje uvjeta iz dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra
PRIVITAK C.doc

Izjava o izvršenju obveza iz ponude na natječaj
PRIVITAK D.doc

MS Excel tablica kojom se propisuje format za dostavljanje parametara odašiljača
PRIVITAK F.xls


"Odgovori i objašnjenja HAKOM-a na zaprimljene zahtjeve za objašnjenje natječajne dokumentacije"

OTVARANJE PONUDA:

U skladu s postupkom provođenja natječaja, HAKOM je 13. srpnja 2010. na javnoj sjednici Vijeća HAKOM-a proveo javno otvaranje pristiglih ponuda.
U natječajnom roku pristigla je ponuda jednog ponuđača, Odašiljača i veza d.o.o. (DVB-T PONUDA MUX D_ 2010_0228_ZA OBJAVU.pdf)

DONOŠENJE ODLUKE:

Na sjednici Vijeća HAKOM-a, održanoj 21. srpnja 2010. godine, Vijeće HAKOM-a ocijenilo je zaprimljenu ponudu i donijelo odluku o izdavanju dozvole trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o. (Odluka MUX D.pdf)
 ispiši stranicu