e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Nepokretna mreža

Mreže i usluge
Nepokretna elektronička komunikacijska mreža obuhvaća prijenosne sustave i prema potrebi, opremu za prospajanje ili usmjeravanje i druga sredstva koja omogućuju prijenos signala žičnim, svjetlosnim ili drugim elektromagnetskim sustavom bez obzira na vrstu podataka koji se prenose te omogućavaju uspostavljanje elektroničke komunikacijske veze na određenoj lokaciji, odnosno, to je elektronička komunikacijska mreža koja ne obuhvaća pokretnu elektroničku komunikacijsku mrežu.

U Republici Hrvatskoj, promjene na telekomunikacijskom tržištu započele su djelomičnom liberalizacijom tržišta koja se dogodila početkom 2003. godine. Međutim, iako je proces liberalizacije započeo 2003. godine, zakonski početak liberalizacije tržišta nepokretne telefonije u punom smislu nastupio je 01. siječnja 2005. godine.

Najznačajnije promjene na hrvatskom tržištu telekomunikacija odnose se na prestanak monopola u području nepokretne telefonije. Tijekom drugog tromjesečja 2005. godine prvi alternativni operatori nepokretne elektroničke komunikacijske mreže započinju sa komercijalnim radom, pri čemu korisničku bazu izgrađuju na ponudi usluga temeljenih na usluzi predodabira operatora (CPS). Prvi poziv s uslugom predodabira operatora ostvaren je 01. lipnja 2005. godine.

U rujnu 2006. godine operativno započinje proces izdvajanja lokalnih petlji čime se alternativnim operatorima omogućuje izravan pristup do krajnjih korisnika.
Prenosivost broja u nepokretnim mrežama dostupna je od srpnja 2005. godine. Liberalizacija usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži dovela je do povećane konkurencije, odnosno, do značajnog povećanja broja operatora s ciljem pristupa istih što većem broju korisnika.

Popis operatora nepokretne elektroničke komunikacijske mreže koji pružaju usluge možete naći ovdje.
 ispiši stranicu