e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

RF spektar

RF spektar
Radiofrekvencijski spektar (RF spektar) prirodno je ograničeno opće dobro čija je djelotvorna uporaba od nacionalnog interesa Republike Hrvatske. HAKOM je sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama, podzakonskim propisima, Statutu, Konvenciji i Radijskim propisima Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU) nadležan za poticanje učinkovite uporabe i osiguravanje djelotvornog upravljanja RF spektrom. Cilj djelotvornog upravljanja RF spektrom je omogućavanje nesmetanog rada različitih radiokomunikacijskih službi, vodeći pri tome brigu o zaštiti zdravlja i sigurnosti korisnika te drugih osoba. U sklopu upravljanja RF spektrom HAKOM izrađuje prijedlog tablice namjene RF spektra, izrađuje i donosi planove dodjele RF spektra, izdaje dozvole za uporabu RF spektra, objavljuje podatke o radijskim sučeljima, provodi inspekcijski nadzor tržišta radijske opreme i kao i kontrolu i nadzor RF spektra te štiti korisnike od smetnja.
 
 ispiši stranicu