e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Prijedlog Pravilnika o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti na javnoj raspravi

VIJEST

U tijeku je javna rasprava o Prijedlogu Pravilnika o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti. Rasprava traje do 3. studenog 2014.
 
ZAGREB, 21. listopada 2014. – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) pokrenula je javnu raspravu o prijedlogu Pravilnika o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti. Sukladno zakonskoj obvezi, izrađen je novi prijedlog Pravilnika, a predviđenim izmjenama ukinule bi se naknade u zemaljskoj radiodifuziji za pokrivenosti radiodifuzijske mreže ispod 300.000 stanovnika, dok bi se za one iznad 300.000 stanovnika naknade u pola smanjile. Također, uvedena je naknada za radijske postaje za posebne primjene, ukoliko je tako propisano odgovarajućim planom dodjele radiofrekvencijskog spektra. Ovime je smanjena naknada koja bi se naplaćivala za klasične privatne pokretne mreže (PMR) u slučajevima kada se spektar namijenjen za PMR mreže dodjeljuje za određenu posebnu primjenu, a koji nije harmoniziran u dovoljnoj mjeri da se dodjeljuje na temelju opće dozvole. Ovo se odnosi npr. na određenu frekvenciju „rezerviranu“ za ogrlice za pse, sportske letjelice u pojasu 137-174 MHz i slično. Preuzimanjem poslova iz područja regulacije tržišta željezničkih usluga, Pravilnikom su propisane i naknade vezano uz regulaciju tržišta željezničkih usluga. Javna rasprava traje do 3. studenog 2014.
 
                                                                                                # # #
 
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: https://www.hakom.hr
Za postavljanje pitanja potrebna je registracija.
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.
 
 ispiši stranicu