e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Izmjene pravilnika o inspekciji na tržištima elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga

VIJEST
 
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture donijelo je izmjene provedbenih propisa o službenoj znački i iskaznici te pečata inspektora na tržištima elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, kao i vođenju očevidnika inspektora.
 
ZAGREB, 27. listopada 2014. – U Narodnim novinama objavljene su izmjene pravilnika o inspekciji na tržištima elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga. Ukupno je riječ o četiri pravilnika: Pravilniku o izmjenama Pravilnika o službenoj iskaznici i znački inspektora elektroničkih komunikacija, Pravilnik o izmjenama Pravilnika o očevidniku inspektora elektroničkih komunikacija, Pravilniku o izmjenama Pravilnika o službenoj iskaznici i znački poštanskog inspektora i očevidniku poštanskog inspektora te Pravilnika o izmjenama Pravilnika o pečatu inspektora elektroničkih komunikacija. Pravilnici stupaju na snagu osmog dana od objave u narodnim novinama, a izmjene se prvenstveno odnose na usklađenje s posljednjim izmjenama Zakona o elektroničkim komunikacijama.
 
Pravilnici o izmjenama dosadašnjih pravilnika dostupni su na sljedećim internetskim poveznicama:
 
Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora elektroničkih komunikacija: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_124_2375.html
 
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o očevidniku inspektora elektroničkih komunikacija: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_124_2376.html
 
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenoj iskaznici i znački poštanskog inspektora i očevidniku poštanskog inspektora: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_124_2377.html
 
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pečatu inspektora elektroničkih komunikacija: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_124_2378.html 
 
 
                                                                                              # # #
 
 
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: https://www.hakom.hr
Za postavljanje pitanja potrebna je registracija.
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.

 ispiši stranicu