e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Studeni'14

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Rješenje u postupku inspekcijskog nadzora nad trgovačkim društvom Tim W.E  radi kršenja odredbi članka 107. Zakona o elektroničkim komunikacijama (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvola za uporabu RF spektra, DOMAĆI RADIO d.o.o. (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvola za uporabu RF spektra, MOSOR STUDIO d.o.o. (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvola za uporabu RF spektra, PRO RADIO d.o.o. (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvola za uporabu RF spektra, Trgovačkom društvu OFFICIUM d.o.o. (pdf)
Odluka o brisanju davatelja poštanskih usluga Zadruga Mladih Direkt d.o.o. iz upisnika davatelja zamjenskih poštanskih usluga i obustavi postupka donošenja odluke o obavljanju zamjenskih poštanskih usluga povodom prijave za obavljanje zamjenskih poštanskih usluga društva Zadruga Mladih Direkt d.o.o. (pdf)
Odluka o utvrđivanju iznosa neto troška koji predstavlja nepravedno financijsko opterećenje davatelja univerzalne usluge HP-Hrvatska pošta d.d. (pdf)
Odluka u postupku utvrđivanja mjerodavnog tržišta javno dostupne telefonske usluge u mjesnom i/ili međumjesnom prometu koja se pruža na fiksnoj lokaciji za poslovne korisnike (pdf)
  • Dokument testa tri mjerila – ex M5 (pdf)
Odluka u postupku utvrđivanja mjerodavnog tržišta javno dostupne telefonske usluge u mjesnom i/ili međumjesnom prometu koja se pruža na fiksnoj lokaciji za privatne korisnike (pdf)
  • Dokument testa tri mjerila - ex M3 (pdf)
Odluka u postupku Analize tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike (pdf)
  • Dokument analize - M1 (pdf)
Odluka o raspisivanju javnog poziva za izdavanje dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za javne mreže pokretnih elektroničkih komunikacija na području Republike Hrvatske u frekvencijskom području 1805-1880/1710-1785 MHz na vremensko razdoblje do 18. listopada 2024.
Odluke notificirane Europskoj komisiji


Nacrt odluke – mjesečne naknade za BSA FTTH uslugu (pdf)

 ispiši stranicu