e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Smanjenje naknada za neke korisnike radiofrekvencijskog spektra

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE
 
HAKOM je donio novi Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti u idućoj godini. Pravilnikom se smanjuju naknade za pojedine korisnike radiofrekvencijskog spektra.
 
ZAGREB, 11. studenoga 2014. – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) donijela je novi Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti. Pravilnikom se propisuju naknade za obavljanje pojedinih poslova u nadležnosti mrežnog regulatora, kao što su područja zaštite korisnika, upravljanja radiofrekvencijskim spektrom te brojevnim i adresnim prostorom, inspekcijskih poslova i regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. I ove godine pravilnikom se smanjuju pojedine naknade za pravne i fizičke osobe koje se koriste radiofrekvencijskim spektrom.
 
Izmjenama pravilnika ukidaju se naknade velikoj većini radijskih nakladnika, a preostalim nakladnicima se smanjuju na pola.. Iznosi naknada za mikrovalne veze su također prepolovljeni, a po prvi put je uvedena naknada za radijske postaje za posebne primjene. Time je smanjena dosadašnja naknada koja se naplaćivala za klasične privatne pokretne mreže (PMR) u slučajevima kada se spektar namijenjen za PMR mreže dodjeljuje za određenu posebnu primjenu, a koji nije u dovoljnoj mjeri usklađen da se dodjeljuje na temelju opće dozvole. Ovo se odnosi npr. na određenu frekvenciju „rezerviranu“ za pseće ogrlice, sportske letjelice u pojasu 137-174 MHz i slične primjene.
 
HAKOM se kao neovisni regulator, u skladu s EU regulatornim okvirom, financira isključivo iz naknada za poslove koje obavlja i nije proračunski korisnik. Od početka gospodarske krize naknade za poslovanje regulatora smanjene su oko 60% za područje upravljanja radiofrekvencijskim spektrom i gotovo 40% za ostale poslove koje obavlja HAKOM. Novi pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2015, a dostupan je na internetskoj poveznici: https://www.hakom.hr/default.aspx?id=3690
 
 
                                                                                                     # # #
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: https://www.hakom.hr
Za postavljanje pitanja potrebna je registracija.
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.
 
 ispiši stranicu