e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM objavio jedanaesto javno nadmetanje za izradu društveno korisnih aplikacija

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

U sklopu Programa razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima, HAKOM je objavio jedanaesti  javni poziv za izradu još četiri nove društveno korisne aplikacije.
 
ZAGREB, 14. studenoga 2014. – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) raspisala je novo javno nadmetanje za izradu još četiri aplikacije u sklopu vlastitog Programa razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima. Ideje za aplikacije su prethodno odabrane javnim pozivom, uzimajući u obzir kriterije izvedivosti, procjene troška za realizaciju pojedine ideje te izravne i neizravne koristi za građane.
 
Natječaj je objavljen za izradu sljedeće četiri aplikacije:
 
Web aplikacija za izradu digitalnih nastavnih materijala - sustav će doprinijeti razvoju informatičke pismenosti, popularizirati e-učenje, a dio nastavnika posredno potaknuti na korištenje sustava za udaljeno učenje. Predviđeno je da sustav i nastavni materijali budu dostupni na mreži kako bi im se moglo pristupiti s bilo kojeg područja pokrivenog Internetom. Učenicima bi se time omogućio lakši pristup materijalima, a ujedno bi se upoznavali s uporabom nove tehnologije. Spremanjem materijala u zajedničkom „oblaku“ (eng. „cloud“) stvara se mogućnost razmjene obrazovnih materijala među nastavnicima i mogućnost suradnje među školama. Mogućnošću integracije materijala u sustav za udaljeno učenje, omogućila bi se pomoć u nastavi svim učenicima koji u određenom razdobljuu nisu u mogućnosti fizički sudjelovati u nastavi. Cilj izrade ovakvih materijala je omogućavanje kvalitetnije i interaktivnije nastave, s posebnim naglaskom na dostupnost kvalitetnog obrazovanja na područjima obuhvaćenima programom.
 
Njega u kući i Fizikalna terapija u kući – projekt će omogućiti stvaranje svih preduvjeta za integraciju informacijskih sustava za djelatnost zdravstvene njege u kući, odnosno pružanja fizikalne terapije u kući, u jedan središnji sustav. Time bi se radnicima u ove dvije djelatnosti  ,Ustanova za pružanje zdravstvene njege u kući i Ustanova za fizikalnu terapiju u kući, omogućio pristup podacima pacijenta, stvorili bi se uvjeti za kvalitetnu evidenciju obavljenih postupaka, podijelile medicinske informacije s ostalim korisnicima sustava te u konačnici smanjili troškovi rada samih djelatnosti. Na taj način postavljaju se i preduvjeti za podizanje kvalitete zdravstvene skrbi.
 
eDijagnostika i potpora za djecu s komunikacijskim teškoćama (eDD) – aplikacija  ima cilj omogućiti pravodobno otkrivanje komunikacijskih teškoća kod djece u smislu omogućavanja dijagnostike stručnim suradnicima u vrtićima i školama te pedijatrima i liječnicima obiteljske medicine, kao i pružanja uvida u osnovne strategije podrške. U postojećoj organizaciji zdravstvenog, obrazovnog i socijalnog sustava, u manjim mjestima, udaljenim otocima, ruralnim krajevima i/ili područjima od posebne državne skrbi, nedostaju stručnjaci koji se bave prepoznavanjem djece s razvojnim teškoćama, ali i pružanjem podrške tim obiteljima. Usluga eDD omogućuje procjenu djeteta na daljinu uspostavom udaljene višemedijske sjednice. 
 
Upravljanje vatrogasnim intervencijama – svrha aplikacije je osigurati programsku podršku radnim procesima koji se odvijaju tijekom vatrogasne intervencije za sve razine upravljanja.  Primjenom aplikacije u vatrogasnom sustavu želi se postići: standardizacija u vođenju radnih procesa kod vatrogasnih intervencija; jedinstveni sustav prihvata, obrade, distribucije i pohrane informacija vezanih uz vatrogasne intervencije; veća učinkovitost u sustavu izvješćivanja i ekonomičnost u održavanju programskih rješenja, uređaja i opreme u vatrogasnim organizacijama
 
 
Natječaj je otvoren za sve zainteresirane pravne ili fizičke osobe, a krajnji rok za dostavu ponuda je 23. prosinac 2014. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na HAKOM-ovim internetskim stranicama na adresi poveznica: https://www.hakom.hr/default.aspx?id=63&nid=164
 
                                                                                                 # # #
 
 
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: https://www.hakom.hr
 
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.
 
 ispiši stranicu