e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Odluka o iznosu neto troška nepravednog financijskog opterećenja davatelja univerzalne poštanske usluge

VIJEST
 
Na sjednici Vijeća HAKOM-a, održanoj 14. studenog 2014,. donesena je odluka o utvrđivanju iznosa neto troška, koji predstavlja nepravedno financijsko opterećenje davatelja univerzalne poštanske usluge, HP-Hrvatska pošte d.d.
 
ZAGREB, 14. studenoga 2014. – HP-Hrvatska pošta d.d. je prvi puta podnijela Zahtjev za naknadom nepravednog financijskog opterećenja HAKOM-u te je 14. studenog 2014. godine donesena odluka kojom se utvrđuje iznos neto troška, koji predstavlja nepravedno financijsko opterećenje. HAKOM je radi provjere utemeljenosti izračuna dostavljenog uz zahtjev HP-Hrvatske pošte d.d. zatražio mišljenje neovisnog revizora BDO Hrvatska d.o.o. te održao niz radionica s predstavnicima neovisnog revizora i HP-Hrvatske pošte d.d., na kojima su raspravljani pojedini elementi izračuna. Na temelju dostavljenih podataka i održanih radionica, neovisni revizor je 29. listopada 2014. dostavio svoje izvješće iz kojega proizlazi da u određenim elementima izračun HP-a nije ispravan. Naime, neovisni revizor smatra da neto trošak umjesto 149.273.656,00 kn, koliko je prikazala HP-Hrvatska pošta d.d., iznosi 94.383.177,00 kn, odnosno da je niži za 54.890.479,00 kn.
 
HP-Hrvatska pošta d.d. jedina na tržištu poštanskih usluga u RH ima obvezu pružanja univerzalne usluge. Obveza pružanja univerzalne usluge za HP-Hrvatsku poštu d.d. znači da ta usluga mora biti dostupna svim građanima RH, na cijelom području RH za jednaku i pristupačnu cijenu. Za razliku od toga, ostali davatelji poštanskih usluga mogu birati koje ću usluge pružati i na kojim područjima. Primjerice, HP-Hrvatska pošta d.d. mora obaviti dostavu i na najudaljenijim i najnepristupačnijim područjima RH. Tako će obaviti dostavu pisma, primjerice iz Zagreba u Zagreb za 3,10 kn, ali po istoj cijeni će dostaviti pismo i iz Zagreba na Lastovo. Koliko god malo pošiljaka za neka manje naseljena područja ima, ona moraju biti dostavljena od strane HP-Hrvatske pošte u zakonski propisanim rokovima.
 
Bez te obveze, HP-Hrvatska pošta d.d. bi se ponašala kao bilo koji drugi davatelj poštanskih usluga, tj. zatvorila bi stotine poštanskih ureda te bi ukinula više stotina dostavnih ureda na slabo naseljenim područjima i teže dostupnim otocima. Dakle, u tom hipotetskom slučaju bi birala korisnike i nudila im samo profitabilne usluge, baš kao što to rade ostali davatelji poštanskih usluga, koji posluju isključivo na tržišnim načelima. Važno je naglasiti da to nepravedno opterećenje i posljedični trošak ne nastaje kao posljedica neučinkovitosti davatelja univerzalne usluge HP-Hrvatske pošte d.d., nego kao posljedica njegove obveze da tu uslugu pruža na cijelom području države po visokim mjerilima kakvoće.
 
Nepravedno opterećenje ili neto trošak, je naknada za nametnutu obveze pružanja univerzalne usluge, na koju HP-Hrvatska pošta d.d. ima pravo i prema EU regulatornim pravilima, odnosno Poštanskoj direktivi. U svim zemljama EU nacionalno zakonodavstvo predviđa ostvarivanje prava pružatelja univerzalne usluge na naknadu, a znatan broj nacionalnih zakonodavstava ima predviđen mehanizam financiranja te naknade. Primjerice, Belgija, Francuska, Grčka, Slovačka i niz drugih zemalja imaju predviđen upravo takav mehanizam, koji se već godinama primjenjuje u praksi, te njihovi nacionalni davatelji univerzalne usluge dobivaju naknadu za tu obvezu. Radi se o tzv. PSO (Public Service Obligation), odnosno obvezi pružanja usluge od općeg, javnog interesa i on nije ograničen samo na poštansko tržište nego i u nizu drugih industrija, primjerice željeznici, zračnom prijevozu, trajektnom prijevozu, itd. 

Prema pravilima EU, konkretno SGEI (Services of General Economic Interest), neki nacionalni davatelji univerzalne usluge su već ostvarili naknade: Belgijska pošta, za razdoblje od 2013. do 2015. prima naknadu od 300 milijuna eura godišnje, Francuska pošta prima naknadu od 240 milijuna eura godišnje, Grčka pošta je za 2012. dobila naknadu od 52 milijuna eura, a Slovačka pošta 12 milijuna eura. Češka pošta je ove godine podnijela zahtjev za naknadu od 65 milijuna eura. Prema istom pravilu (SGEI), HP-Hrvatska pošta d.d. je podnijela zahtjev za naknadom nepravednog financijskog opterećenja, a iznos koji će se HP-Hrvatskoj pošti d.d. nadoknaditi je oko 94 milijuna kuna, dakle daleko manje od gore navedenih davatelja univerzalne usluge iz drugih zemalja EU.
 
Zakon o poštanskim uslugama predviđa da se dio nepravednog financijskog opterećenja nadoknadi iz kompenzacijskog fonda, u koji, osim HP-Hrvatske pošte d.d. uplaćuju i svi ostali davatelji zamjenskih poštanskih usluga, koji nemaju obvezu pružanja univerzalne usluge, nego mogu nastupati potpuno komercijalno na tržištu. Kompenzacijski fond ne može nadoknaditi cijeli trošak. Isplatom neto troška iz kompenzacijskog fonda, konkretno HP-Hrvatskoj pošti d.d. bi se nadoknadio samo jako mali dio troška ove usluge. Ostatak iznosa nepravednog opterećenja do punog iznosa isplaćuje se u skladu sa Zakonu o poštanskim uslugama, Zakonu o državnim potporama, direktivama EU i svim propisima iz područja davanja državne potpore koje nadgleda EK.
 
Novac koji će se kompenzirati HP-Hrvatskoj pošti d.d. za neto trošak, koristit će se za daljnje održavanje dostupnosti i opstojnosti poštanske mreže, kako bi univerzalna usluga, kao djelatnosti od općeg gospodarskog interesa RH i interesa cjelokupnog građanstva RH, bila svima dostupna i pristupačna pod jednakim uvjetima na cjelokupnom teritoriju.

                                                                                                 # # #
 
 
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: https://www.hakom.hr
Za postavljanje pitanja potrebna je registracija.
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.
 
 ispiši stranicu