e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Politika kvalitete

Politika kvalitete Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) temelj je poslovnog upravljanja usmjerenog na zadovoljavanje zahtjeva i potreba korisnika u cilju osiguranja visoke razine kvalitete svojih usluga. Usmjerena je na trajno unapređenje procesa rada, regulatornih znanja i vještina naših zaposlenika u svrhu stvaranja najboljih rješenja za tržište elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga te za društvo u cjelini.

Politika kvalitete proizlazi iz politike HAKOM-a prema kojoj HAKOM definira princip po kojem će donositi regulatorne odluke kako bi ispunio svoju misiju definiranu Zakonom o elektroničkim komunikacijama i Zakonom o poštanskim uslugama te izražava svoju odlučnost da tu misiju uspješno ispuni. Ponašanje u skladu s politikom HAKOM-a nije samo obveza Vijeća i rukovodstva već svih zaposlenika HAKOM-a.

Ispitujući potrebe korisnika i ostalih zainteresiranih strana, HAKOM nastoji zadovoljiti njihova očekivanja i zahtjeve te kontinuirano poboljšavati kvalitetu svojih usluga, stoga je HAKOM odlučan u nastojanju da osigura izvrsnu uslugu regulacije tržišta pošte i elektroničkih komunikacija i to na način da to postane duboko usađena organizacijska kultura te da svojim zaposlenicima osigura organizaciju, uvjete rada, kompetencije i vještine koje će poduprijeti to nastojanje.

Poštujući zakonske propise i akte Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske, nastoje se pravovremeno i efikasno riješiti svi problemi i potrebe korisnika u skladu s rokovima.

Definiranom, te od svih zaposlenika usvojenom politikom kvalitete, HAKOM će i dalje poticati obostranu suradnju i neprestano poboljšavanje odnosa s operatorima, davateljima usluga, korisnicima te svim sudionicima tržišta elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga. 
 
Osnovne vrijednosti HAKOM-a su:
 • Predanost korisniku i tržištu,
 • Usmjerenost na rezultate,
 • Orijentiranost budućnosti.

Nabrojane vrijednosti će podržati:
 • Tržišno natjecanje u ponudi elektroničkih komunikacijskih te poštanskih usluga,
 • Rast investicija i inovacija na tržištu elektroničkih komunikacija te poštanskih usluga
 • Stalan rast i brzu implementaciju moderne elektroničko komunikacijske tehnologije,
 • Stabilnu, interoperabilnu i pouzdanu infrastrukturu,
 • Pristupačnu (tehnološki i cjenovno) ponudu usluga korisnicima,
 • Zaštitu i informiranje korisnika usluga
 • Učinkovito korištenje spektra,
 • Ubrzani rast širokopojasnih proizvoda i usluga,
 • Pouzdanu komunikaciju u kriznim situacijama,
 • Daljnji razvoj hrvatskog gospodarstva.
 
Kako bi se ostvarili svi zadaci koje pred sebe stavlja HAKOM, velika pažnja polaže se na zaposlenike koji su nositelj uspješnog poslovanja s ciljem zadovoljavanja svih zainteresiranih strana.

U tom smislu, cilj HAKOM-a je i osigurati zadovoljstvo svih zaposlenika na način da im se pruži mogućnost usavršavanja i napredovanja temeljenog na stručnim sposobnostima i znanju. Posredno, zadovoljstvo zaposlenika odražava se na kvalitetu pružanja usluga korisnicima i poslovnu izvrsnost.
 
 
Zagreb, 16. travnja 2012.
 
Ravnatelj: Dražen Lučić

 ispiši stranicu