e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

e-Nabava

HAKOM jamči profesionalan, otvoren i transparentan proces javne nabave pri čemu nastoji postupak javne nabave učiniti što pristupačnijim, jednostavnijim i bržim.

OBAVIJEST O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA
U smislu članka 76. i članka 77., a nastavno na članak 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16; dalje: Zakon), Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti na svojim Internet stranicama objavljuje podatak o gospodarskom subjektu: Ekspertus, obrt za savjetovanje i druge usluge, Miramarska cesta 105, Zagreb, s kojim je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona u sukobu interesa.
 
U slučaju da nastupe promjene vezane za postojanje sukoba interesa, iste će biti ažurirane bez odgađanja.

 
PLAN NABAVE 
Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017) Plan nabave Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/)
                                                                                           
Arhiva
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA
Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017), Registar ugovora  Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/)

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) javni naručitelj Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti objavljuje Registar ugovora:  

Arhiva

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA 

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) postupajući prema članku 6. Zaključka Vlade Republike Hrvatske klasa: 330-01/11-02/01, urbroj: 5030106-11-2 od 17. ožujka 2011. objavljuje Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja.
 

Arhiva
PRETHODNO SAVJETOVANJE S GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

           

ArhivaArhiva za 2019.

   |   2019   |   2018   |   2017   |   2016   |   2015   |   2014   |   2013   |   2012   |   2011   |   2010   |   

9.7.2019   MV-19-002 - Dodatno i dopunsko zdravstveno osiguranje (ponovljeni postupak)

5.7.2019   VV-19-001 - Projekt izračuna troškova i cijena usluga u nepokretnoj mreži

14.5.2019   MV-19-005 - ChirPlus - održavanje i podrška (ponovljeni postupak)

3.4.2019   MV-19-005 - ChirPlus - održavanje i podrška

26.3.2019   MV-19-007 - CABP - Održavanje

26.3.2019   MV-19-002 - Dodatno i dopunsko zdravstveno osiguranje

20.3.2019   MV-19-009 - Održavanje GIS sustava i javnog GIS portala

15.3.2019   MV-19-011 - Usluge savjetovanja - pružanje regulatornih informacija

9.1.2019   MV-19-001 - Usluge održavanja, umjeravanja i popravka mjerne opreme

8.1.2019   MV-19-006 - Usluge arhiviranja


Aktualna nadmetanja