e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

e-Nabava

Ova javna nabava više nije aktualna!


Evidencijski broj:2014-12
Predmet:Nabava programske aplikacije iz natječaja programa potpora-faza 8: Metaregistar
Datum objave u EOJN:1.4.2014
Link na objavu:https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=414439
Krajnji rok za dostavu ponuda:12.05.2014 10:00
Datum objave obavijesti o sklopljenim ugovorima u EOJN:23.7.2014
Link na objavu obavijesti o sklopljenim ugovorima:https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=438873
 


Aktualna javna nadmetanja / Arhiva