e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
Zaboravili ste lozinku?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

e-Nabava

Ova javna nabava više nije aktualna!


Evidencijski broj:2014-13
Predmet:Programske aplikacije za program potpora - faza 9
Datum objave u EOJN:4.7.2014
Link na objavu:https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=434943
Krajnji rok za dostavu ponuda:22.08.2014 10:00
Datum objave obavijesti o sklopljenim ugovorima u EOJN:31.12.2014
Link na objavu obavijesti o sklopljenim ugovorima:https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=470659
 


Aktualna javna nadmetanja / Arhiva