e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

e-Nabava

Evidencijski broj:MV-19-005
Predmet:ChirPlus - održavanje i podrška (preg.postupak bez preth.objave)
Datum objave u EOJN:19.6.2019
Link na objavu o poništenju nadmetanja/ispravku objave:https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2952609
 


Aktualna javna nadmetanja / Arhiva