e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Održan seminar o regulatornom okviru EU u području elektroničkih komunikacija u organizaciji HAKOM-a, Pravosudne akademije i TAIEX-a

Dana 20. i 21. rujna 2010., u Zagrebu je, u zajedničkoj organizaciji  TAIEX ureda Europske komisije, Pravosudne akademije i HAKOM-a, održan  seminar o regulatornom okviru EU u području elektroničkih komunikacija i njegovoj provedbi u državama članicama. Seminar je okupio sudionike s Upravnog suda RH, prekršajnih sudova te iz HAKOM-a. Kroz izlaganja domaćih predavača - sudaca Upravnog i Prekršajnog suda, te stranih predavača iz različitih država članica EU sudionici su se upoznali s osnovnim značajkama regulatornog okvira u području elektroničkih komunikacija, i s ulogom nacionalnih sudova u njegovoj provedbi, posebice kada je riječ o sudskoj kontroli zakonitosti odluka regulatornih tijela, te o kažnjavanju onih koji svojim postupanjem krše pravila koja su regulatornim okvirom postavljena. 
 
 ispiši stranicu