e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM - nabava usluga organizacije 3. dana elektroničkih medija

NABAVA USLUGA ORGANIZACIJE 3. DANA ELEKTRONIČKIH MEDIJA
 
HAKOM na temelju čl. 96. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 110/2007 i 125/2008)  za usluge iz Dodatka II.B, kategorija 17., dana 30. rujna 2010. godine objavljuje prikupljanje ponuda za:
 
Predmet nabave: Usluge organizacije 3. dana elektroničkih medija  - tehničku specifikaciju te vrstu, kvalitetu, opseg i količinu
 
Rok podnošenja ponuda je 10 dana od  dana objave tehničke specifikacije na službenoj stranici HAKOM-a, na priloženom obrascu ponude (Prilog 1), najkasnije do 11. listopada 2010. godine
 
Dostava ponude na adresu: HAKOM, Jurišićeva13, Zagreb, Pisarnica, soba 106, radnim danom od 9 do 15 h 
 
 ispiši stranicu