e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Povećan međunarodni poštanski promet, a HŽ Cargo dobio konkurenciju

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Tržišni pokazatelji trećeg tromjesečja u 2014. ukazuju da je trend povećanja udjela međunarodnog prometa na tržištu poštanskih usluga nastavljen. Istovremeno je na tržištu željezničkih usluga prevezeno manje putnika i više robe, a prvi puta su se pojavili novi prijevoznici tereta.
 
ZAGREB, 28. studenoga 2014. – Liberalizirano tržište poštanskih usluga, kao i pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji, od samih početaka pokazuje pozitivne učinke na međunarodni promet poštanskih pošiljaka. Udjel usluga u međunarodnom prometu bilježi neprekidan rast, a trenutno zauzima preko sedam posto ukupnog prometa na tržištu poštanskih usluga. Posebno je to vidljivo u međunarodnom odlaznom prometu, pri čemu je najveći utjecaj imalo smanjenje i prilagođavanje cijena prema državama članicama EU-a.
 
Smanjenje broja ukupnih usluga u trećem tromjesečju nije utjecalo na ostvarenje prihoda na tržištu tako da su prihodi čak i nešto veći nego u prethodnom tromjesečju, što je djelomice povezano sa spomenutim uslugama u međunarodnom prometu, a dijelom i uz obavljanje poštanskih usluga veće vrijednosti. Udjel HP-Hrvatske pošte d.d. na tržištu poštanskih usluga nije se bitno mijenjao u odnosu na prethodno tromjesečje te je ona i dalje najveći davatelj s tržišnim udjelom od 70%.
 
Na tržištu željezničkih usluga prevezeno je 13 posto manje putnika u usporedbi s istim tromjesečjem u 2013. ali je količina prevezene robe istodobno veća za dva posto. Na željezničkoj infrastrukturi ukupno je ostvareno preko 5 milijuna vlak kilometara teretnih i putničkih vlakova, što je za oko 1 posto više u odnosu na prethodno tromjesečje i osam posto manje usporedimo li ovaj pokazatelj s istim kvartalom u prethodnoj godini. Vezano uz uslugu pristupa željezničkoj infrastrukturi, ukupno je ostvareno više od milijardu brutotonskih kilometara, što je malo više u odnosu na prethodno tromjesečje te na razini istog prošlogodišnjeg promatranog razdoblja.
 
Treba istaknuti da su u trećem tromjesečju 2014. godine prvi puta u povijesti željezničkog prometa u Republici Hrvatskoj u teretnom prijevozu bila prisutna i tri nova prijevoznika pored HŽ Carga. Njihov udio u trećem tromjesečju u segmentu tržišta teretnog željezničkog prijevoza iznosio je 1,3 posto u ukupnim vlak kilometrima.
 
Podaci i tržišni pokazatelji u trećem tromjesečju dostupni su putem HAKOM-ovih internetskih stranica na adresi: https://www.hakom.hr/default.aspx?id=60
 
                                                                                                             # # #
 
 
 
 
 
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70

Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: https://www.hakom.hr
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.
 
 ispiši stranicu