e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Prosinac '14

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Odluka o oduzimanju dozvola za uporabu RF spektra na plovilima (pdf)
Odluka kojom se određuju mjesečne naknade za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa na temelju FTTH tehnologije unutar Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (pdf)
Odluka kojom se Tele2 d.o.o. izdaje dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za radiofrekvencijski blok 2x15 MHz u radiofrekvencijskom pojasu 1817,1-1825,1/1722,1-1730,1 MHz i 1845,1-1852,1/1750,1-1757,1 MHz, a Hrvatskom Telekomu d.d. dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za radiofrekvencijski blok 2x10 MHz u radiofrekvencijskom pojasu 1869,9-1879,9/1774,9-1784,9 MHz (pdf)
  • Rješenje kojim se Tele2 d.o.o. izdaje dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za radiofrekvencijski blok 2x15 MHz u radiofrekvencijskom pojasu 1817,1-1825,1/1722,1-1730,1 MHz i 1845,1-1852,1/1750,1-1757,1 MHz, a Hrvatskom Telekomu d.d. dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za radiofrekvencijski blok 2x10 MHz u radiofrekvencijskom pojasu 1869,9-1879,9/1774,9-1784,9 MHz (pdf)

Odluka o izdavanju prethodnog odobrenja Hrvatskom Telekomu d.d. na maloprodajne cijene za univerzalnu uslugu brzine prijenosa podataka od najmanje 1 Mbit/s (pdf)

Rješenje o prisilnom izvršenju zbog nepostupanja po rješenju inspektora (pdf)
Predloženo mišljenje na prijedlog odluke Vlade Republike Hrvatske o koeficijentu korekcije za minimalni pristupni paket usluga u 2015. (pdf)
Odluka kojom se u postupku javnog natječaja za dodjelu državnih potpora za brzi razvoj širokopojasnih mreža na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i na otocima, kao najbolje ponude odabiru ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za područje Dubrovačko-neretvanske, Ličko-senjske, Požeško-slavonske i Zagrebačke županije, te ponude VIPneta za područje Osječko-baranjske, Varaždinske i Zadarske županije (pdf)
Rješenje kojim se odbija zahtjev City Ex-a d.o.o. za odgodom izvršenja odluke Vijeća HAKOM-a, KLASA: UP/I-344-02/14-06/01, URBROJ: 376-06/14-17 od 14. studenog 2014. i obročnom uplatom doprinosa u kompenzacijski fond (pdf)
Presude
Presuda Prekršajnog suda RH br. 29.PpG-1117/14, od 18. studenog 2014., donesena u postupku protiv trgovačkog društva ISKON Internet d.d. radi povrede čl.118.st.1.tč.2 ZEK-a (pdf)
Presuda Upravnog suda u Rijeci, Poslovni broj 3 UsI-1723/13-14 povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
 ispiši stranicu