e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Analiza 2011 i vezane odluke

Tržište pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike 

Vezane odluke i rješenja
 • Odluka - Metodologija testa istiskivanja marže (pdf) (30.07.2014.)
  • Odgovori na komentare operatora (pdf)
 • Privremeno rješenje kojim se trgovačko društvo OT-Optima Telekom d.d. određuje SMP operatorom na tržištu M1 te na tržištu maloprodaje širokopojasnog pristupa internetu (pdf) (03.07.2014.)
 • Odluka o izmjeni Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu najma korisničke linije (pdf) (05.03.2014.)
 • Odluka kojom se određuju izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu najma korisničke linije (pdf) (20.02.2014.)
 • Odluka o izmjenama standardnih ponuda HT-a radi migracije na IMS tehnologiju (pdf) (17.06.2013.)
 • Rješenje nadzornika kojim se utvrđuje da je HT u Standardnoj ponudi za WLR od 01. srpnja 2011. povrijedio regulatorne obveze (pdf) (21.07.2011.)
 • Djelomično rješenje nadzornika kojim se utvrđuje da je HT u Standardnoj ponudi za WLR od 01. srpnja 2011. povrijedilo regulatorne obveze (pdf) (06.07.2011.)
 • Odluka o izmjeni općih uvjeta poslovanja HT-a zbog usklađivanja s regulatornom obvezom na tržištu pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike (pdf) (08.06.2011.)

 


Presude

 • Rješenje Visokog upravnog suda kojim se odgađa izvršenje djelomičnog i privremenog rješenja HAKOM-a u sporu H1 Telekom d.d. protiv HT-a d.d. (pdf) (18.04.2013.)
 • Presuda Visokog upravnog suda RH br. Us-9957/2011-4 u regulatornom sporu H1 protiv HT-a, radi povrata pretplate (pdf) (31.01.2013.)
 • Presuda Visokog upravnog suda RH br. Us-8556/2011-7 donesena u upravnom sporu HT protiv djelomičnog rješenja HAKOM-a od 06. srpnja 2011. godine u predmetu stručnog nadzora (pdf) (21.09.2012.)
 • Presuda Visokog upravnog suda RH br. Us-7871/2011-7 - ispravak pogreške u pisanju (pdf) (30.08.2012.)
 • Presuda Visokog upravnog suda RH br. Us-8557/2011-9 - ispravak pogreške u pisanju (rješenje nadzornika od 8. srpnja 2011.g. (ispravak RIO-a) (pdf) (09.05.2012.)
 • Presuda Visokog upravnog suda RH br. Us-8557/2011-5 - rješenje nadzornika od 8. srpnja 2011.g. (ispravak RIO-a) (pdf) (28.03.2012.)
 • Rješenje Visokog upravnog suda kojim se odgađa izvršenje djelomičnog i privremenog rješenja HAKOM-a u sporu H1 Telekom d.d. protiv HT-a d.d. (pdf) (21.03.2012.)


Standardne ponude

 

 ispiši stranicu