e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Veljača '15

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Rješenje poštanskog inspektora CITY EX-u o obvezi pridržavanja ugovora o pristupanju (pdf)
Rješenje o povratu naknade za prijevremeni raskid pretplatničkog ugovora s TELE2 korisniku T-E iz Z (pdf)
Rješenje o obavljenom inspekcijskom nadzoru nad trgovačkim društvom Orbico d.o.o. u svezi postupanja sukladno članku 107. ZEK-a (pdf)
Rješenje kojim se odbija zahtjev trgovačkog društva VIPnet d.o.o. za izmjenom članka 6.2. Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (kabelske kanalizacije) Hrvatskog Telekoma d.d. (pdf)
Odluka kojom se određuju izmjene i dopune Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvola za uporabu RF spektra MEA MEDIA d.o.o. (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvola za uporabu RF spektra OTOČNI RADIO KORNATI d.o.o. (pdf)
Rješenje o obustavljanju inspekcijskog nadzora nad operatorom Iskon Internet d.d. (pdf)
Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava korisnika usluga (pdf)
Odluka o razrješenju članova Povjerenstva za zaštitu prava korisnika usluga (pdf)
Presude Upravnog suda
Presuda Upravnog suda u Rijeci, Poslovni broj 5 UsI-1159/13-8 povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj UsI-4043/13-7 radi inspekcijskog nadzora protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presuda Upravnog suda u Osijeku, Poslovni broj 7 UsI-1460/14-7 povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Odluke notificirane Europskoj komisiji
Nacrt odluke – Analiza tržišta započinjanja (originacije) poziva iz javnih komunikacijskih mreža koje se pruža na fiksnoj lokaciji (M2/2007) (pdf)
Nacrt odluke – Analiza tržišta veleprodajnog završavanja glasovnih poziva u vlastitoj javnoj telefonskoj mreži koja se pruža na fiksnoj lokaciji (M1/2014) (pdf)
Nacrt odluke – Analiza tržišta veleprodajnog završavanja glasovnih poziva u vlastitoj mobilnoj mreži (M2/2014) (pdf)
 ispiši stranicu