e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Nova potrošačka prava u elektroničkim komunikacijama

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

HAKOM je donio izmjene dva pravilnika koji reguliraju prava i obveze korisnika i operatora u elektroničkim komunikacijama. Pravilnici stupaju na snagu 1. svibnja.
 
ZAGREB, 24. veljače 2015. – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) donijela je izmjene i dopune Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga te novi Pravilnik o prenosivosti broja, kojima se jasnije i detaljnije propisuju prava i obveze u odnosu operatora i korisnika. Najvažnije izmjene tiču se obveze jasnoće uvjeta ugovora i cijene usluge, probnog razdoblja za usluge u mrežama pokretnih komunikacija, minimalnog trajanja bona za unaprijed plaćene usluge, otključavanja mobilnih uređaja za vrijeme trajanja ugovorne obveze te postupka prijenosa broja.
 
Konstatirajući nedovoljnu informiranost korisnika prilikom potpisivanja zahtjeva za uslugom, naročito izvan poslovnih prostorija operatora, prvenstveno zahtjeva podnesenih putem akvizitera, HAKOM je dodatno propisao pravila o transparentnosti i jasnoći uvjeta prilikom zasnivanja pretplatničkog odnosa. Izmjenama je tako propisano da će operatori na zahtjevu kojeg korisnik potpisuje morati navesti osnovnu cijenu i sve naknade koje se podmiruju tijekom mjeseca, a sve kako bi korisnik unaprijed znao koliki mu je mjesečni fiksni trošak usluge. Naime, iako se u uvjetima korištenja i cjeniku, koji su sastavni dio svakog ugovora za pružanje usluga u elektroničkim komunikacijama, nalaze sve potrebne informacije o cijeni ugovorene tarife ili paketa, informacija o cijeni na samom zahtjevu spriječit će slučajeve kada korisnik smatra da nije dobio sve informacije o cijeni usluge.
 
Operatorima je propisana i obveza da trajanje računa unaprijed plaćene usluge nakon nadoplate bonom bilo kojeg iznosa, mora vrijediti najmanje tri mjeseca od nadoplate. Do sada je ovo područje bilo prepušteno tržišnoj utakmici ali je u mnogim slučajevima trajanje bonova manjih iznosa bilo prekratko i čest uzrok nezadovoljstva korisnika.
 
Isto tako, s obzirom na neusklađenost potrebnog vremena za prijenos broja (3 dana) i otključavanja uređaja (15 dana), HAKOM je u izmjenama propisao da svaki korisnik koji ima ugovornu obvezu može u bilo kojem trenutku tražiti od svog operatora otključavanje uređaja. Na taj način se mogu izbjeći situacije kada je korisnik raskinuo ugovor i više nije u mreži operatora kod kojeg je nabavio uređaj, a još mu nije otključan uređaj za korištenje u mreži nekog od druga dva operatora.
 
Novost u pravima korisnika je i probno razdoblje uporabe usluga u mrežama pokretnih komunikacija, gdje se probno razdoblje produljuje s dva dana na pet dana, a osim za usluge pristupu internetu vrijedit će i za javne govorne usluge u tim mrežama. Ovime se korisnicima u mrežama pokretnih komunikacija omogućuje ispitati ispunjava li usluga očekivanu dostupnost na željenim lokacijama.
 
Oba pravilnika sada jasnije propisuju prava korisnika prilikom prelaska iz mreže jednog operatora u mrežu nekog drugog operatora te naknade u slučaju kašnjenja prijenosa broja, neovisno radi li se o pokretnoj ili nepokretnoj mreži.
 
Pravilnici stupaju na snagu 1. svibnja ove godine, a odredba o jasnoći cijene na zahtjevu za zasnivanje pretplatničkog odnosa stupa na snagu šest mjeseci od objave pravilnika, kako bi se operatorima dalo dovoljno vremena automatizirati i informatizirati proces prikaza i ispisa ukupne fiksne cijene tarife i/ili paketa na zahtjevu koji korisnik potpisuje.
 
Pravilnici su dostupni na poveznici: https://www.hakom.hr/default.aspx?id=3690
 
 
                                                                                                  # # #
 
 
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: https://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.
 
 ispiši stranicu