e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Ožujak '15

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Odluka o oduzimanju dozvola za uporabu RF spektra - VFM d.o.o. (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvola za uporabu RF spektra - ZAGORSKI RADIO d.o.o. (pdf)
Rješenje VIPnet d.o.o. o povratu naknade za prijevremeni raskid ugovoraTP-Consent d.o.o. (pdf)
Rješenje kojim se obustavlja postupak donošenja odluke o obavljanju zamjenskih poštanskih usluga povodom prijave za obavljanje zamjenskih poštanskih usluga trgovačkog društva A2B Express Logistika d.o.o. (pdf)
Odluka kojom se utvrđuje da je mjerodavno tržište započinjanja (originacije) poziva iz javnih komunikacijskih mreža, koje se pruža na fiksnoj lokaciji, podložno prethodnoj regulaciji i kojom se određuju regulatorne obveze HT-u kao operatoru sa značajnom tržišnom snagom na navedenom tržištu (pdf)
Odluka kojom se utvrđuje da je mjerodavno tržište veleprodajnog završavanja poziva u vlastitoj javnoj telefonskoj mreži, koja se pruža na fiksnoj lokaciji, podložno prethodnoj regulaciji i kojom se određuju regulatorne obveze operatorima sa značajnom tržišnom snagom na ovom tržištu (pdf)
Odluka kojom se utvrđuje da je mjerodavno tržište veleprodajnog završavanja glasovnih poziva u vlastitoj mobilnoj mreži podložno prethodnoj regulaciji i kojom se određuju regulatorne obveze operatorima HT-u, Tele2 i Vipnet-u, kao operatorima sa značajnom tržišnom snagom na navedenom tržištu (pdf)
Presude i rješenja Upravnog suda
Presuda Upravnog suda u Rijeci, Poslovni broj 3 Usl-1761/13-16 povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj UsI-3953/13-7 povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Rješenje Visokog upravnog suda RH Poslovni broj UsII-6/15-4 povodom odgodnog učinka tužbe (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH Poslovni broj UsII-11/12-15 povodom realizacije usluge izdvojenog pristupa lokalnoj petlji operatorima korisnicima (pdf)
Presuda Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: 3 UsI-1724/13-5 povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Rješenje Upravnog suda u Splitu, Poslovni broj 3 UsI-4/15-4 povodom prijedloga tužitelja za određivanjem odgodnog učinka tužbe (pdf)
 ispiši stranicu