e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Godišnji program rada i Financijski plan rada HAKOM-a za 2011. godinu

Vijeće HAKOM-a je uz prethodnu suglasnost Vlade RH na sjednici održanoj 03. studenog 2010.g. donijelo Godišnji program rada Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2011. godinu i Financijski plan Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2011. godinu.

Godišnji program rada HAKOM-a za 2011. 
Financijski plan HAKOM-a za 2011. 
 ispiši stranicu