e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM omogućio snižavanje cijena za pozive u susjedstvo i izvan EU

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE
 
Izmjenama regulatornih obveza HAKOM je postavio hrvatske operatore u ravnopravan odnos u poslovanju s inozemnim operatorima izvan EU i time omogućio smanjenje troškova poziva u inozemstvo. Očekuje se da bi cijene poziva u susjedne zemlje izvan EU mogle uskoro pasti.
 
ZAGREB, 30. ožujka 2015. – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) donijela je odluke koje hrvatskim operatorima omogućuju smanjenje troškova kada hrvatski korisnici zovu u susjedne zemlje izvan EU. Naime, HAKOM je donio nove regulatorne odluke i promijenio način dosadašnje regulacije temeljene na pravilima Europske unije te se hrvatski operatori stavljaju u ravnopravan položaj u odnosu na operatore izvan EU prostora.
 
Dosadašnjom regulacijom, temeljenoj na EU preporukama, odnosi između EU operatora i operatora izvan EU bili su neravnopravni na štetu EU operatora, a time i njihovih korisnika. Riječ je o cijenama koje si operatori međusobno naplaćuju kada njihovi korisnici razgovaraju, odnosno cijenama koje hrvatski operatori moraju plaćati primjerice srbijanskim operatorima ako hrvatski korisnik nazove nekog u Srbiji. Naime, na veleprodajnoj razini hrvatski operatori su za pozive koji završavaju u njihovim mrežama, a predani su iz mreže nekog od EU operatora, morali naplaćivati reguliranu cijenu završavanja poziva temeljenu na stvarnim troškovima, pri čemu nije bilo bitno u kojoj je mreži poziv započeo. Tako je poziv ostvaren od korisnika iz zemlje izvan EU, koji je bio predan putem nekog operatora iz EU, bio reguliran na veleprodajnoj razini s najviše dopuštenim cijenama. Ukoliko je poziv bio predan od operatora izvan EU, operatori su mogli komercijalno dogovarati cijenu završavanja poziva. U praksi se pak pokazalo da našim operatorima cjelokupni promet, uključujući i promet izvan EU zemalja, predaju isključivo EU operatori. To je ukazivalo na činjenicu da operatori izvan Unije zaobilaze europski regulatorni okvir tranzitiranjem prometa preko neke od država članica i time automatski dobivaju zajamčene cijene završavanja poziva propisane za EU, a koje su značajno niže nego cijene koje oni smiju naplaćivati prema pravilima u svojim zemljama. Istovremeno, nemaju interes komercijalno pregovarati s europskim operatorima, među njima i hrvatskim, da svoje veleprodajne cijene završavanja poziva spuste na slične razine temeljene na stvarnim troškovima.
 
HAKOM je prepoznao neravnopravni odnos i utvrdio da asimetrija cijena rezultira time da korisnici koji zovu u zemlje izvan EU plaćaju više maloprodajne cijene, odnosno troškovi poziva znatno su skuplji u odnosu na pozive koji bi bili upućeni prema EU zemljama. Istovremeno, ukoliko korisnik iz zemlje koja nije u EU poziva hrvatski broj, plaća nižu cijenu, u ovom slučaju reguliranu cijenu, s obzirom na to da se u praksi svi takvi pozivi predaju (tranzitiraju) preko EU operatora.
 
Nova regulacija cijena završavanja poziva temelji se na započetom prometu, neovisno je li u konačnici predan iz EU ili izvan. Time hrvatski operatori više ne moraju naplaćivati regulirane cijene drugim operatorima za bilo koji poziv s broja koji nije  iz EU, što im omogućuje veću pregovaračku moć i bolju poziciju prilikom dogovaranja cijena, posebice u susjedstvu. Kako nova regulacija može dovesti do sniženja cijena koje hrvatski operatori plaćaju za pozive svojih korisnika u inozemstvo, a time i troškova koje naši operatori imaju prilikom poziva svojih korisnika, odluke prizivaju i niže cijene poziva za korisnike hrvatskih operatora kada zovu u inozemstvo izvan EU, posebice u neposredno susjedstvo.
 
Europska komisija je prethodno potvrdila predmetne odluke HAKOM-a, što su s pozornošću iščekivale i ostale zemlje Europske unije jer hrvatske regulatorne odluke sada predstavljaju EU praksu koju će slijediti i mnoge ostale zemlje članice.
 
Ovakvom regulacijom očekuje se značajan pozitivan financijski učinak za sve nacionalne operatore, a indirektan učinak se očekuje i u vidu smanjenja maloprodajnih cijena poziva prema zemljama izvan EU.

Odluka je dostupna na poveznici: https://www.hakom.hr/default.aspx?id=45

 
 
                                                                                                    # # #
 
 
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: https://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.
 
 ispiši stranicu