e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Travanj '15

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Rješenje o obavljenom inspekcijskom nadzoru nad operatorom usluga s posebnom tarifom Udruženjem autotaksi prijevoznika Grada Zagreba – Radio Taksi Zagreb u svezi nezakonite naplate poziva (pdf)
Rješenje inspektora elektroničkih komunikacija - Odbijanje zahtjeva M. P. za isplatom naknade za nepravovremeni prijenos (pdf)
Rješenje inspektora elektroničkih komunikacija - Odbijanje zahtjeva I. P. za isplatom naknade za nepravovremeni prijenos (pdf)
Rješenje inspektora elektroničkih komunikacija - Odbijanje zahtjeva R. S. za isplatom naknade za nepravovremeni prijenos (pdf)
Rješenje o obavljenom inspekcijskom nadzoru nad trgovačkim društvom RTA d.o.o. u svezi slanja neželjenih elektroničkih komunikacija (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra br. RF-01/12 izdane trgovačkom društvu Novi-net d.o.o (pdf)
Rješenje Visokog upravnog suda RH-Poslovni broj Usž-100/15-2 povodom žalbe korisnika protiv rješenja Upravnog suda u Osijeku (pdf)
Odluka kojom se određuju izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (pdf)
Rješenje o obustavljanju inspekcijskog nadzora nad operatorom HT d.d. u svezi oglašavanja brzine interneta (pdf)
Odluke notificirane Europskoj komisiji
  • Nacrt odluke – uvjeti IP međupovezivanja (pdf)
    • Dokument „Uvjeti IP međupovezivanja“ (pdf)
 ispiši stranicu