e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Svibanj '15

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Odluka kojom se utvrđuju uvjeti IP-međupovezivanja (pdf)
  • Dokument o uvjetima IP-međupovezivanja (pdf)
  • Odgovori na komentare IP-međupovezivanje (pdf)
Rješenje o davanju prethodne suglasnosti na novi Objedinjeni plan razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture od 25. veljače 2015. i novi Plan razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture u radiodifuzijskim mrežama od 19. ožujka 2015. (pdf)
  • Objedinjeni plan prijedlog (xlsx)
  • Radiodifuzija prijedlog (xlsx)
Presude i  rješenja  Visokog upravnog suda
Presuda Visokog upravnog suda RH Poslovni broj UsII-23/14-8 radi rješavanja spora između davatelja univerzalne usluge i korisnika pristupa poštanskoj mreži (pdf)
Presuda Upravnog suda u Rijeci Poslovni broj 3 Usl-164/14-17 povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH Poslovni broj UsII-20/13-10 radi nepostupanja po regulatornoj obvezi transparentnosti (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH Poslovni broj UsII-59/13-9 povodom provođenja regulatorne obveze nadzora cijena završavanja (terminacije) poziva u javnoj pokretnoj komunikacijskoj mreži (pdf)
Odluka Ustavnog suda RH Broj: U-III-2247/2012 o odbijanju ustavne tužbe pokrenute od strane MARKOT.TEL. d.o.o. (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Poslovni broj UsII-29/14, radi inspekcijskog nadzora povodom rješenja poštanskog inspektora - CityEX (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Poslovni broj UsII-64/14, radi rješenja o izvršenju poštanskog inspektora – CityEX (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Poslovni broj UsII-74/14, radi rješenja o prisilnom izvršenju poštanskog inspektora – CityEX (pdf)
Odluke notificirane Europskoj komisiji
M3a
  • Nacrt odluke – Analiza tržišta veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji (pdf)
  • Dokument analize (pdf)
M3b 
  • Nacrt odluke –  Analiza tržišta veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište (pdf)
  • Dokument analize (pdf)
Retail BB
  • Nacrt odluke – Test tri mjerila na tržištu maloprodaje širokopojasnog pristupa internetu (pdf)
  • Dokument testa tri mjerila (pdf)
 
 ispiši stranicu