e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Nova potrošačka prava: HAKOM preuzima zaštitu korisnika usluga željezničkog prijevoza

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Prigovore putnika na odluke željezničkog prijevoznika rješavat će HAKOM-ovo Povjerenstvo, koje će biti sastavljeno od predstavnika stručne službe i predstavnika udruga za zaštitu potrošača.
 
ZAGREB, 11. svibnja 2015. – Zaštita putnika i to korisnika usluga željezničkog prijevoza, novi je segment zaštite potrošača kojim će se baviti Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM). Prigovore putnika na odluke željezničkog prijevoznika rješavat će HAKOM-ovo Povjerenstvo, koje će biti sastavljeno od predstavnika stručne službe i predstavnika udruga za zaštitu potrošača. Ovog ponedjeljka, 11. svibnja 2015. HAKOM je donio novi Pravilnik o načinu rada povjerenstva za zaštitu prava korisnika, a novi Pravilnik, uz već postojeću zaštitu korisnika telekomunikacijskih usluga i korisnika poštanskih usluga, na temelju Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i članka 25. Stavka 1. Zakona o zaštiti potrošača, regulira i rješavanje sporova između korisnika i davatelja usluga željezničkog prijevoza.

Povjerenstvo će na temelju prikupljenih podataka, dokumentacije i očitovanja, utvrđivati činjenice i okolnosti za svaki pojedini slučaj te u skladu sa zakonima i općim aktima podnositi HAKOM-u prijedlog odnosno mišljenje o rješenju spora i prigovora. Na temelju prijedloga, odnosno mišljenja Povjerenstva, HAKOM će odlučivati o sporu i prigovoru na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način i to u roku od 60 dana za rješavanje prigovora putnika.
                                                                                                    
                                                                                                 ###
 
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: https://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.
 
 ispiši stranicu