e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Zaštita prava putnika u željezničkom prijevozu

Zaštita prava putnika u željezničkom prijevozu
Uloga HAKOM-a
HAKOM pruža informacije i savjete korisnicima te im pomaže u razumijevanju uvjeta i načina pružanja prijevoznih putničkih usluga s naglaskom na zaštiti putnika.
HAKOM rješava sporove između putnika i željezničkog prijevoznika vezano uz prigovor radi zaštite svojih propisanih prava.
 
Nadležnost HAKOM-a
HAKOM je nadležan rješavati sporove između putnika u željezničkom prijevozu i željezničkog prijevoznika ako se prigovor putnika odnosi na provedbu: 
  • Uredbe EZ br. 1371/2007 o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu,
  • Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga (NN br. 71/14),
  • Općih uvjeta ugovora o prijevozu putnika,
  • Zakona o željeznici (NN br. 94/13, 148/13 i 120/14) i
  • drugih propisa kojima se uređuju prava putnika.
 
Nakon provedenog postupka rješavanja prigovora kod željezničkog prijevoznika, a na osnovu prijedloga Povjerenstva za zaštitu prava korisnika, HAKOM donosi odluku. Povjerenstvo za zaštitu prava korisnika je savjetodavno tijelo koje djeluje pri HAKOM-u i u čijem sastavu su imenovani i predstavnici Saveza udruge potrošača. Odluka HAKOM-a je obvezujuća za putnika i željezničkog prijevoznika, a protiv odluke je moguće pokrenuti Upravni spor.
 
 ispiši stranicu