e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM: Definirani uvjeti IP međupovezivanja, predložena i deregulacija tržišta maloprodaje širokopojasnog pristupa

VIJEST
 
HAKOM je donio odluku o uvjetima IP međupovezivanja, čime se Republika Hrvatska svrstava u mali broj EU zemalja koje imaju uređen odnos IP međupovezivanja između operatora.  
  
ZAGREB, 5. lipnja 2015. – HAKOM je na svojoj sjednici donio odluku o uvjetima IP međupovezivanja, čime se Republika Hrvatska svrstava u mali broj EU zemalja koje imaju pravila IP međupovezivanja između operatora. Navedenim uvjetima osigurat će se da korisnici svih operatora kod prelaska svojih operatora na IP međupovezivanje imaju osiguranu interoperabilnost. S obzirom kako se radi o novoj i iznimno važnoj temi, navedena odluka rezultat je više radionica između operatora koje je HAKOM organizirao u 2014. i 2015., kako bi u najvećoj mogućoj mjeri uzeo u obzir stajališta svih operatora. Dokument o IP međupovezivanju ažurirat će se sukladno potrebama tržišta, a HAKOM će prilikom svakog ažuriranja dokumenta nastaviti s dosadašnjom praksom organiziranja radionica između operatora i donošenja odluke koja će u najvećoj mogućoj mjeri uvažavati mišljenja operatora.
 
Odluka o uvjetima IP međupovezivanja nalazi se na poveznici https://www.hakom.hr/default.aspx?id=45
 
Također, HAKOM je donio i prijedloge odluka u svezi analize tržišta širokopojasnog pristupa, a u svrhu notifikacije Europskoj komisiji. HAKOM predlaže da mjerodavno tržište maloprodaje širokopojasnog pristupa i tržište prijenosa televizijskih programa ne bude podložno prethodnoj regulaciji te da se HT-u, Iskonu i Optimi ukinu regulatorne obveze određene na tom tržištu. Istovremeno, HAKOM je kroz regulaciju na povezanim veleprodajnim tržištima odredio da HT, kao i društva pod njegovom kontrolom Iskon i Optima, i dalje imaju obvezu dostavljati HAKOM-u maloprodajne cijene usluge širokopojasnog pristupa internetu i usko povezane IPTV usluge, bilo samostalno ili u paketu s drugim uslugama, kako bi HAKOM provjerio prolaze li test istiskivanja marže, kao što je to bio slučaj i prijašnjih godina.
Ukoliko Europska komisija potvrdi navedene odluke, HT, Iskon i Optima više ne bi imali ograničenja u broju promotivnih ponuda godišnje i njihovom trajanju. Međutim, kroz maloprodajne cijene ti operatori moraju osigurati nadoknadu ukupnih troškova promotivnih pogodnosti. Prijedlozi odluka notificiranih Europskoj komisiji nalaze se na poveznici https://www.hakom.hr/default.aspx?id=45.
 
 
                                                                                           # # #
 
 
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: https://www.hakom.hr
  
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.
 
 
 ispiši stranicu