e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Lipanj '15

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Izjava o usklađenosti metodologije računovodstvenog razdvajanja davatelja univerzalne usluge HP-Hrvatske pošte d.d. s odredbama članka 47. Zakona o poštanskim uslugama te Odlukama HAKOM-a o načinu računovodstvenog razdvajanja za davatelja univerzalne usluge (pdf)
Odluka o izdavanju suglasnosti trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. na računovodstveni dokument, dokument o metodologiji alokacije i listu grupe usluga HT-a za 2014., zaprimljene 22. svibnja 2015 (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvola za uporabu RF spektra nakladniku Radio D.J. Crikvenica d.o.o. (pdf)
Rješenje o obustavljanju inspekcijskog nadzora nad operatorom HT d.d. u svezi pružanja univerzalne usluge MAXnet mini (pdf)
Presude i  rješenja  Visokog upravnog suda
Presuda Visokog upravnog suda RH_Poslovni broj UsII-13/12-5 radi premještaja i zaštite postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj UsI-4306/13-8 povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj UsI-1252/15-8 radi obnove upravnog postupka (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH, Poslovni broj UsII-21/15-2 u sporu protiv inspekcijskog rješenja radi izrade geodetskih elaborata za trase kabelske kanalizacije (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH, Poslovni broj UsII-6/15-6 u sporu protiv inspekcijskog rješenja radi izrade geodetskih elaborata za trase kabelske kanalizacije (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH, Poslovni broj UsII-32/14-5 radi inspekcijskog nadzora (pdf)
Odluke notificirane Europskoj komisiji
Nacrt odluke – analiza tržišta veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji (pdf)
  • Dokument „Tržište veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji“ (pdf)
Nacrt odluke –  Test tri mjerila na tržištu veleprodajnih prijenosnih segmenata iznajmljenih vodova (pdf)
  • Dokument „Tržište veleprodajnih prijenosnih segmenata iznajmljenih vodova“ (pdf)
   
 ispiši stranicu