e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Nadzornik elektroničkih komunikacija donio rješenja operatorima usluga u pokretnim el. kom. mrežama vezana uz poštivanje članka Zakona koji uređuje tajni nadzor

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE
 
Nadzornik elektroničkih komunikacija donio rješenja operatorima usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama vezana uz poštivanje članka Zakona koji uređuje tajni nadzor
Rješenja su donesena nakon provedenog stručnog nadzora nad sva tri operatora usluga u pokretnim mrežama (HT d.d., VIPnet d.o.o. i TELE2 d.o.o).
 
ZAGREB, 2. prosinca 2010. – HAKOM je po službenoj dužnosti proveo stručni nadzor nad provođenjem odredbi propisanih člankom 108. Zakona o elektroničkim komunikacijama nad sva tri operatora koji pružaju usluge u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama. Ovim člankom se, između ostalog, uređuje obveza trenutačne identifikacije korisnika usluga.
 
Stručnim nadzorom je utvrđeno da niti jedan od operatora nije u potpunosti omogućio trenutačnu identifikaciju korisnika usluga operativno-tehničkom tijelu nadležnom za nadzor elektroničkih komunikacija.
 
Iz tog razloga je donesenim rješenjima naređeno uklanjanje utvrđenih nepravilnosti u jedinstveno određenim rokovima. Za sve nove korisnike operatori moraju omogućiti trenutačnu identifikaciju do 1. ožujka 2011. godine, a za postojeće korisnike, za koje u ovom trenutku ne mogu omogućiti trenutačnu identifikaciju, određen je rok 1. rujna 2011. godine.
 
Rješenja u obliku PDF datoteka se mogu preuzeti ovdje:
 ispiši stranicu