e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Srpanj '15

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Odluka kojom se trgovačko društvo Imenik d.o.o., na razdoblje od četiri godine, određuje operatorom univerzalnih usluga na teritoriju Republike Hrvatske, vezano uz uslugu pristupa krajnjih korisnika usluga najmanje jednom sveobuhvatnom imeniku i pristupa krajnjih korisnika usluga službi davanja obavijesti (informacija) o brojevima pretplatnika (pdf)
Rješenje kojim se djelomično usvaja prigovor HŽ Carga d.o.o. na Ugovor o pristupu željezničkoj infrastrukturi Republike Hrvatske 2014./2015. i Ugovor o korištenju uslužnih objekata, usluga u uslužnim objektima i dodatnih usluga za Vozni red 2014./2015., a koji je podnesen protiv upravitelja infrastrukture HŽ Infrastruktura d.o.o. (pdf)
Odluka u postupku analize tržišta veleprodajnih prijenosnih segmenata iznajmljenih vodova (M14/2003) (pdf)
  • Dokument testa tri mjerila (pdf)
Odluka u postupku analize tržišta veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji (M4/2014) (pdf)
Odluka u postupku analize tržišta maloprodaje širokopojasnog pristupa internetu (pdf)
  • Dokument testa tri mjerila (pdf)
Odluka u postupku analize tržišta veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište (M3b/2014) (pdf)
Odluka u postupku analize tržišta veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji (M3a/2014) (pdf)
Odluka kojom se ocjenjuje da namjeravano pripajanje društva Amis Telekom d.o.o. trgovačkom društvu VIPnet d.o.o. nije protivno načelima i ciljevima iz članka 5. ZEK-a (pdf)
Presude i rješenja  Visokog upravnog suda
Presuda Upravnog suda u Splitu, Poslovni broj UsI-147/14-12 povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH Poslovni broj UsII-8922/11-7 radi klimatizacijskih uređaja u kolokacijskim prostorima (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH Poslovni broj UsII-17/12-11 radi utvrđivanja postojanja odgovarajućih uvjeta za zajedničko korištenje dijela kabelske kanalizacije (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu Poslovni broj UsI-2228/13-15 radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH Poslovni broj UsII-9/12-6 radi donošenja rješenja koje zamjenjuje Dodatak ugovora o međusobnom povezivanju (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH Poslovni broj UsII-47/2012-12 radi izmjene analize tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH Poslovni broj UsII-38/2012-8 radi izmjene analize tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH Poslovni broj UsII-12/12-10 radi određivanja operatora sa značajnom tržišnom snagom i regulatornih obveza na tržištu maloprodaje širokopojasnog pristupa Internetu (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH Poslovni broj UsII-106/13-8 radi donošenja odluke u regulatornom sporu (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH Poslovni broj UsII-22/12-15 radi pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH Poslovni broj Usž-519/15-2 radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH Poslovni broj UsII-72/14-9 radi donošenja odluke u regulatornom sporu (pdf)
Presuda Upravnog suda u Osijeku, Poslovni broj 3 UsI-663/15-4 povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu Poslovni broj UsI-4002/13-11 povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH Poslovni broj UsII-31/12-10 radi izmjene općih uvjeta poslovanja (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH Poslovni broj UsII-120/13-7 radi donošenja odluke u regulatornom sporu (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH Poslovni broj UsII-27/14-7 radi donošenja odluke u regulatornom sporu (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH Poslovni broj UsII-31/14-9 radi donošenja odluke u regulatornom sporu (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH Poslovni broj UsII-87/14-8 radi donošenja odluke u regulatornom sporu (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH Poslovni broj UsII-54/14-7 radi donošenja odluke u regulatornom sporu (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH Poslovni broj Usž 357/15-3 povodom žalbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH Poslovni broj UsII-73/14-8 radi donošenja odluke o zadržavanju prihoda od međupovezivanja (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH Poslovni broj UsII-121/13-6 radi donošenja odluke u regulatornom sporu (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH Poslovni broj UsII-68/13-8 radi donošenja odluke u regulatornom sporu (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH Poslovni broj UsII-4/12-14 radi analize tržišta i određivanja regulatornih obveza (pdf)
Presuda i Rješenje Visokog upravnog suda RH Poslovni broj UsII-76/14-14 radi tužbe za poništenjem privremenog rješenja HAKOM-a (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH_Poslovni broj UsII-16/2013-22 radi donošenja odluke u regulatornom sporu (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH_Poslovni broj UsII-25/13-8 radi postupanja po djelomičnom i privremenom rješenju (pdf)
 
 ispiši stranicu