e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Rujan '15

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Rješenje o obustavljanju inspekcijskog nadzora nad operatorom VIPnet d.o.o. u svezi oglašavanja brzine interneta (pdf)
Odluka kojom se ocjenjuje da namjeravano pripajanje društva CATV-047 d.o.o. trgovačkom društvu VIPnet d.o.o. nije protivno načelima i ciljevima iz članka 5. Zakona o elektroničkim komunikacijama (pdf)
Odluka kojom se trgovačko društvo Hrvatski Telekom d.d. određuje operatorom univerzalnih usluga na teritoriju Republike Hrvatske (pdf)
Odluka o raspisivanju javnog poziva za izdavanje dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za širokopojasni bežični pristup na području Međimurske i Varaždinske županije, u frekvencijskom području 3410 - 3600 MHz (pdf)
Mišljenje na prijedlog odluke Vlade Republike Hrvatske o koeficijentu korekcije za minimalni pristupni paket usluga u 2016. godini (pdf)
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Novi-net d.o.o. produžuje rok za prestanak s uporabom radijskih frekvencija dodijeljenih dozvolom br. RF-02/11 do 10. listopada 2015. (pdf)
Rješenje kojim se odbija kao neosnovan zahtjev trgovačkog društva Hrvatski Telekom d.d. protiv trgovačkog društva VIPnet d.o.o. radi donošenja odluke o zadržavanju prihoda od međupovezivanja (pdf)
 Presude Visokog upravnog suda
Presuda Upravnog suda u Rijeci, Poslovni broj: 7 UsI-1425/13-7, radi naknade za nepravovremeni prijenos broja (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, broj  5 UsI-2092/13-10, u upravnom sporu povodom tužbe korisnika radi poništenja odluke HAKOM-a (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH, Poslovni broj: UsII-35/13-17, radi rješavanja spora između operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, broj UsI-1284/14-10, u upravnom sporu povodom tužbe korisnika radi poništenja odluke HAKOM-a (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Poslovni broj UsII-104/13-4 u upravnom sporu povodom tužbe tužitelja Hrvatski Telekom d.d. protiv tuženika HAKOM, radi rješavanja spora između operatora (pdf)
Rješenje Upravnog suda u Osijeku, Poslovni broj 4 UsI-672/15-9 povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, broj UsI-5522/13-8, u upravnom sporu povodom tužbe korisnika radi poništenja rješenja HAKOM-a (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, broj UsII-83/14-6, u upravnom sporu povodom tužbe tužitelja Hrvatski Telekom d.d. protiv tuženika HAKOM, radi poništenja rješenja u regulatornom sporu (pdf)
 
 ispiši stranicu