e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

e-Plovila

e-Dozvole
Naputak za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu

Zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu možete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije e-Plovila  (upute za korištenje).
 
Web aplikacija e-Plovila omogućuje elektroničko zaprimanje zahtjeva i izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilima te uz jednostavniju prijavu znatno skraćuje trajanje postupka izdavanja dozvole – na svega dva ili tri dana. Usluga je dostupna svim građanima, a moguće joj je pristupiti putem HAKOM-ovih internetskih stranica.
 
 
Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje navedene dozvole putem aplikacije e-Plovila potrebni su:
 1. Aktivan korisnički račun na HAKOM web mjestu
  Ako podnositelj zahtjeva nema aktivan korisnički račun, treba se prvo registrirati kako bi mogao podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole. 

 2. Preslika Potvrde o OIB-u u elektroničkom obliku
  Ako je podnositelj zahtjeva već ranije predočio HAKOM-u potvrdu ili neku drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o OIB-u, nije ih obavezan ponovno dostaviti.  

 3. Preslika pravovaljane Plovidbene dozvole ili Upisnog lista plovila u elektroničkom obliku. Ako podnositelj zahtjeva ne raspolaže s navedenim, potrebno je priložiti presliku potvrde o rezervaciji registarske oznake ili rješenja o imenu plovila koje je izdala mjerodavna lučka kapetanija te dostaviti podatak o Nacionalnom identifikacijskom broju (NIB).
   
 4. Punomoć ovjerena od strane javnog bilježnika u kojoj je određen opunomoćenik za primanje pismena s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, ukoliko je vlasnik plovila stranac.
   
 5. Ukoliko postoji punomoć ovjerena od strane javnog bilježnika za zastupanje u postupku ishođenja dozvole, te preuzimanje računa i dozvole, istu je potrebno priložiti.


NAPOMENA: kod prilaganja dokumentacije (npr. upisnog lista ili punomoći), ukoliko ista ima više stranica  potrebno je sve stranice priložiti u jednom elektroničkom dokumentu, a ne više zasebnih elektroničkih dokumenata.

VAŽNO

Ukoliko postoji važeća dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu, potrebno je priložiti presliku iste ili u napomenu zahtjeva za izdavanje dozvole upisati neki od podataka (broj dozvole, naziv plovila ili registracijsku oznaku prethodno izdane dozvole).


Ako želite podnijeti zahtjev u papirnatom obliku, na poštansku adresu HAKOM-a, potrebne informacije i obrasce možete pronaći ovdje.

 ispiši stranicu